Petak, 25. Avgust, 2017.|15:28| Datum poslednjeg ažuriranja

STRATEŠKI DOKUMENT
Strategija održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023
OSNOVNI PARAMETRI
Nosioci aktivnosti Opština Vrnjačka Banja
Vremenski okvir 2017 –
Budžet (din.)
Izvori finansiranja
ELEKTRONSKI REGISTRATOR

400-1170/17 Atarski putevi