Четвртак, 19. Јануар, 2017.|11:21|Извор: Агенција за привредене регистре (АПР)

2. Структура привреде
Врњачка Бања – Степен развијености: II група (80%-100% републичког просека)

2.1 Број привредних друштава

2013 2014 2015 2016
01. Aктивних 367 369 378 387
02. Новооснованих 16 14 16 11
03. Брисаних / угашених 5 6 2 1
* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године

2.2 Број предузетника

2013 2014 2015 2016
01. Aктивних 1.048 1.064 1.039 1.049
02. Новооснованих 160 145 141 82
03. Брисаних / угашених 169 130 168 72
* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године