Четвртак, 29. Децембар, 2016. године|14:19|Датум последњег ажурирања

Образовне установе и њихови образовни профили
Гимназија   УТШ   Факултет за ХИТ  
Образовни профил Степен Образовни профил Степен Образовни профил Степен
Општи смер IV Туристички организатор V Хотелијерство и туризам VII
Кувар специјалиста V Менаџмент у хотелијерству VII2
Конобар специјалиста V Менаџмент у туризму VII2
Посластичар специјалиста V
Туристички техничар IV
Туристички техничар оглед IV
Угоститељски техничар IV
Кулинарски техничар IV
Конобар III
Кувар III
Посластичар III