Picture1

SLAP ПОЧЕТНА ТИМ И КОНТАКТИ ОБУКЕ И ДОГАЂАЈИ ДОКУМЕНТА ЛИНКОВИ

SLAP (System of Long listed Advanced infrasructure Projects) је прва и јединствена online база јавних општинских инвестиционих пројеката. Овај систем постоји већ 6 година и током 2009. године отворен је за кориснике који могу да унесу пројекте и преузму информације о пројектима. Све већи број јединица локалне самоуправе постепено усваја SLAP за регистровање пројеката.

SLAP је база података коју води Стална конференција градова и општина, и њен основни циљ је да пружи адекватну и ефикасну подршку градовима и општинама у Србији у планирању и идентификовању инфраструктурних пројеката, као и подршку у конкурисању за финансијску помоћ неопходну за израду Студија изводљивости и спровођење пројеката.

SLAP је развијен у сарадњи Програма подршке развоју инфраструцтуре локалне самоуправе и Exchange 3 програма (програми финансирани од стране Европске уније) којима руководи Делегација Европске уније у Републици Србији уз константну подршку Сталне конференције градова и општина и релевантних ресорних министарстава.

ПРОЈЕКТИ У ПРИПРЕМИ
ПРОЈЕКАТ СЕКТОР ФАЗА БУЏЕТ (РСД)
1. Парк шума Борјак Туризам Главни пројекат са дозволом за градњу 42.155.477,57
2. Забавно-спортско-рекреативни парк “Моравске баре” Туризам Идејно решење 729.640.000,00
3. Бањски парк на Чајкином брду Туризам Главни пројекат 63.622.063,10
4. Канализација отпадних вода општине Врњачка Бања Отпадне воде Генерални пројекат 2.631.120.068,40
5. Улична канализациона мрежа за део територије Месне заједнице Врњци Отпадне воде Главни пројекат 99.461.716,03
6. Главни колектор на потезу од АМД до локације будућег уређаја за пречишћавање отпадних вода Врњачке Бање и пратећих места Отпадне воде Главни пројекат 36.050.285,75