Utorak, 14. Mart, 2017.|15:11|Datum poslednjeg ažuriranja

Ovde možete preuzeti odluke (PDF format) čiji je obrađivač bila organizaciona jedinica zadužena za lokalni ekonomski razvoj. Za pregledanje dokumenata potreban vam je Adobe Reader.

Skupština Opštine - odluke i zaključci

Icon
2018-04-13 Odluka u vezi saradnje
Icon
2017-03-06 Zaključak - Ovlašćenje za Predsednika opštine
Icon
2017-03-06 Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji Opštine Vrnjačka Banja i udruženja Centar za decu i omladinu iz Vrnjačke Banje na realizaciji projekta "Agrobiznis inkubator - smanjenje nezaposlenosti mladih" (Sl. list 07/17
Icon
2017-03-06 Zaključak SO o ovlašćivanju Predsednika opštine da odlučuje o saradnji sa NVO (Sl. list 07/17)

  ARHIVA

  31. redovna sednica; 22.12.2015.

  Icon
  Odluka o usvajanju PRS 2015-2018

  Icon
  Odluka o pokretanju procesa izrade LAPZ 2016

  29. redovna sednica; 29.09.2015.

  Icon
  Odluka o pokretanju procesa izrade PRS 2015-2018

  24. redovna sednica, 09.02.2015.

  Odluka o usvajanju izmena i dopuna Strategije održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023.pdf

  Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Vrnjačka Banja za 2015. godinu.pdf

   

  Zaključak (LAPZ).pdf

  Odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Kancelarije za mlade opštine Vrnjačka Banja.pdf