Utorak, 14. Mart, 2017.|15:11|Datum poslednjeg ažuriranja

Ovde možete preuzeti odluke (PDF format) čiji je obrađivač bila organizaciona jedinica zadužena za lokalni ekonomski razvoj. Za pregledanje dokumenata potreban vam je Adobe Reader.

Icon
2017-03-06 Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji Opštine Vrnjačka Banja i udruženja Centar za decu i omladinu iz Vrnjačke Banje na realizaciji projekta "Agrobiznis inkubator - smanjenje nezaposlenosti mladih" (Sl. list 07/17
Icon
2017-03-06 Zaključak SO o ovlašćivanju Predsednika opštine da odlučuje o saradnji sa NVO (Sl. list 07/17)

  ARHIVA

  31. redovna sednica; 22.12.2015.

  Icon
  Odluka o usvajanju PRS 2015-2018

  Icon
  Odluka o pokretanju procesa izrade LAPZ 2016

  29. redovna sednica; 29.09.2015.

  Icon
  Odluka o pokretanju procesa izrade PRS 2015-2018

  24. redovna sednica, 09.02.2015.

  [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/file/d/0ByMfH5-moDhIVXotUWdOeGhGV1k/edit?usp=drivesdk” title=”Odluka o usvajanju izmena i dopuna Strategije održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” newwindow=”yes” style=”normal”]

  [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/file/d/0ByMfH5-moDhINEdrVW1zTk9wTTg/edit?usp=drivesdk” title=”Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Vrnjačka Banja za 2015. godinu.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” newwindow=”yes” style=”normal”] [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0ByMfH5-moDhIWGZjajVfSDhwRzQ&export=download” title=”Zaključak (LAPZ).pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”normal”][google-drive-embed url=”https://docs.google.com/file/d/0ByMfH5-moDhIZV9YbUNPYkVPSHc/edit?usp=drivesdk” title=”Odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Kancelarije za mlade opštine Vrnjačka Banja.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” newwindow=”yes” style=”normal”]