Elektronski registar aplikacija postoji 
godina : meseci : dana : sati : minuta : sekundi
Formirano: 26. Avgust 2015. u 08:21

Ažurirano: 04. Mart, 2020. u 15:51

2020.

119. Ministarstvo pravde Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja Priprema aplikacije u toku
118. Zaštitnik građana Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2019. godini Podneta prijava Obrada konkursa u toku
117. EU – IPA 2014 Unapređenje socio-ekonomskih uslova života romske populacije Stručna podrška u pripremi aplikacije Obrada konkursa u toku
116. Ambasada Japana u Srbiji Program donacija za osnovne potrebe stanovništva 16.093.891,00 Obrada konkursa u toku
115. NSZ Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za učestvovanje u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini 980.000,00 Obrada konkursa u toku
114. Ministarstvo zaštite životne sredine Konkurs  za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini 377.172,00 Obrada konkursa u toku
113. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godini 2.600.000,00 Obrada konkursa u toku
112. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave 13.890.000,00 Obrada konkursa u toku
111. Zajednički UN regionalni program Promovisanje dijaloga i društvene kohezije u Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori i Republici Srbiji i između njih (Dijalog za budućnost)
110. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini 60.000.000,00 Obrada konkursa u toku
109. Ministarstvo privrede

Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture
za 2020. godinu

15.723.500,00 Obrada konkursa u toku

MEĐUZBIR:

109.664.563,00

2019.

R.br. Donator Konkurs Aplicirano Odobreno
108. Ministarstvo kulture i informisanja Gradovi u fokusu 2020 44.641.748,52 Obrada konkursa u toku
107. Ministarstvo rudarstva i energetike Drugi javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije
u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama
Stručna podrška u pripremi aplikacije
106. Naftna industrija Srbije (NIS) Sponzorstva / donacije 1.000.000,00 1.000.000,00
105. Savet Evrope i Evropska unija ROMACTED Programme: “Promoting good governance and Roma empowerment at local level” 1.674.741,22 1.674.741,22
104. EU IPA II – CBC SRB-MNE Cross-border Programme Serbia – Montenegro 2014-2020 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II), allocations 2016, 2017 and 2018* Priprema aplikacije u toku
103. Swiss PRO ( Projekat unapređenja dobrog upravljanja na lokalnom nivou) Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou Stručna podrška u pripremi aplikacije Odobrena tehnička podrška
102. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta 4.681.138,40
101. Savet Evrope i Evropska unija (u saradnji sa MDULS i SKGO) Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2: Paket podrške opštinskim i gradskim upravama Podneta prijava Odobrena tehnička podrška
100. EUROPE FOR CITIZENS Town Twinning – Water, an opportunity for deepening european relations Podneta prijava
99. UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) i SIDA (Vlada Švedske) Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama 7.062.000,00 7.062.000,00
98. Swiss PRO (Program podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti) Javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za unapređenje elektronske uprave 1.100.000,00 1.100.000,00
97. EU – IPA 2014 Tehnička podrška za unapređenje socio-ekonomskih uslova života romske populacije Priprema aplikacije u toku
96. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) „inicijative za inkluziju faza 2“ u okviru projekta “inkluzija roma i drugih marginalizovanih grupa u srbiji” 16.654.423,50
95. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje zainteresovanosti radi učestvovanja u Programu: „Pomoć pri izradi i projektovanju hidrotehničkih objekata vodosnabdevanja i kanaliacije i proširenju postojećih“ Podneta prijava
94. Ministarstvo omladine i sporta Prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu/projektu: prilagođavanje postojećih sportskih objekata na teritoriji republike srbije potrebama osoba sa invaliditetom
93. Ministarstvo omladine i sporta Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu odnosno projektu izgradnje, opremanja i održavanja sportskih objekata na području republike srbije 16.860.655,20
92. Ministarstvo zaštite životne sredine Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini 3.008.293,00 3.008.293,00
91. Ministarstvo zaštite životne sredine Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom  5.740.000,00
90. Ministarstvo pravde Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja Stručna podrška u pripremi aplikacije
89. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave 12.750.250,00 3.790.000,00
88. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade planskih dokumenata JLS Stručna podrška u pripremi aplikacije
87. Ambasada Japana u Srbiji Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) Stručna podrška u pripremi aplikacije
86. GIZ – SKGO Konkurs za pakete podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti Stručna podrška u pripremi aplikacije Odobrena tehnička podrška
85. NSZ Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za učestvovanje u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini 980.000,00 818.181,82
84. NSZ Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene OSI Stručna podrška u pripremi aplikacije
83.  EU – IPA 2014 EXCHANGE 5 – Konkurs za pakete podrške jedinicama lokalne samouprave u oblasti upravljanja imovinom Stručna podrška u pripremi aplikacije Odobrena tehnička podrška
82. Zaštitnik građana Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2017. godini Prijava za dodelu nagrade
81. Ministarstvo rudarstva i energetike Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije
u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama
Stručna podrška u pripremi aplikacije
80. Kabinet Ministra bez portfelja zadužen za  demografiju i populacionu politiku Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini 23.144.949,35 9.283.328,16
79. Ministarstvo zaštite životne sredine Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe izrade projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta Stručna podrška u pripremi aplikacije
78. Ministarstvo zaštite životne sredine Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom Stručna podrška u pripremi aplikacije
77. EU IPA II 2016 – SKGO Podrška inkluziji Roma: komponenta 2 – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma 7.034.273,25 7.034.273,25
76. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini 25.000.000,00
75. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini 52.882.363,66 30.000.000,00
74. Ministarstvo kulture i informisanja Gradovi u fokusu 2019 45.851.334,88
MEĐUZBIR: 187.228.542,84 61.996.076,23

2018.

R.br. Donator Konkurs Aplicirano Odobreno
73. Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma 772.500,00 772.500,00
72. Kabinet Ministra bez portfenja zadužen za  demografiju i populacionu politiku Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini 11.538.000,00 6.542.420,00
71. Ministarstvo privrede Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini 1.800.000,00
70. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave 16.000.000,00 11.500.000,00
69. Ministarstvo privrede Program podsticaja preduzetništva
68. Ministarstvo pravde Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja 23.356.476,00
67. Razvojna agencija Srbije Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou
66. Zaštitnik građana Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2017. godini
65. Nacionalna služba za zapošljavanje Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini 2.509.815,64 2.427.675,12
64. Ministarstvo kulture i informisanja Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini 3.058.000,00
63. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini 48.000.000,00 40.000.000,00
62. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude Obrada konkursa u toku
61. Ministarstvo kulture i informisanja Gradovi u fokusu 2018 61.208.842,40 10.000.000,00
MEĐUZBIR: 168.243.634,04 70.470.095,12

2017.

R.br. Donator Konkurs Aplicirano Odobreno
60. Novak Đoković fondacija Konkurs za proširenje kapaciteta predškolskog obrazovanja
59. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 477.000,00 477.000,00
58. EU – EXCHANGE 5 programme 2014 Action Programme: Instrument for Pre-Accession Assistance II (IPA II)
57. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 1.240.200,00 1.240.200,00
56. EU – EXCHANGE 5 programme Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju Stručna podrška
55. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 4.388.400,00 4.388.400,00
54. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 1.956.000,00 1.956.000,00
53. Ministarstvo privrede Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno u 2018 18.800.000,00 18.800.000,00
52. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 1.320.000,00 1.320.000,00
51. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2017. godini 2.992.939,20 1.448.881,87
50. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 2.183.400,00 2.183.400,00
49. Ministarstvo omladine i sporta Završi započeto 8.960.000,00
48. Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2017. godini 32.500.000,00
47. Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 1.778.790,06 1.778.790,06
46. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 1.178.225,28 1.178.225,28
45. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 2.711.006,76 2.711.006,76
44. Ministarstvo pravde Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja 8.113.350,00
43. Ministarstvo kulture i informisanja Gradovi u fokusu 53.000.304,00
42. Ambasada Japana u Srbiji Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) 4.549.025,00
41. Nacionalna služba za zapošljavanje Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. Godini 2.906.102,32 1.966.433,40
 40. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude
 39. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini 25.000.000,00 25.000.000,00
 38. Ministarstvo privrede Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno 8.900.000,00 8.900.000,00
37. Ministarstvo privrede RS Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije 5.282.400,00
 36. Ministarstvo privrede RS Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu 8.300.000,00 8.300.000,00
 35. Ministarstvo privrede RS Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticaja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte
 34. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 791.100,00 791.100,00
 33. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 2.493.000,00 2.493.000,00
 32. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 2.187.000,00 2.187.000,00
 31. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi 928.200,00 928.200,00
   MEĐUZBIR: 202.936.442,62 88.047.637,37

2016.

R.br. Donator Konkurs Aplicirano Odobreno
 30. Ambasada Republike Češke Czech Republic Development Cooperation

1.120.000,00

 29. Opština Vrnjačka Banja Javni radovi

1.495.530,00

1.495.530,00

 28. Ministarstvo pravde RS Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

18.770.000,00

5.475.000,00

 27. EU – Instrument for Pre-Accession Assistance I (IPA I) Development of Effective Community Services in the Area of Education and Social Welfare at the Local Level 32.584.980,00
 26. The Council of Europe Development Bank (CEB) RHP-W5-VHG/COMP3-2016 – 
Potprojekat: V
Komponenta 3: Kupovina seoskih kuća
24.156.000,00 24.156.000,00
 25. Ministarstvo omladine i sporta RS Godišnji programi-projekti u oblasti sporta i “Završi započeto” 15.360.000,00
 24. Ministarstvo kulture i informisanja RS Program “Gradovi u fokusu” 17.000.000,00 8.000.000,00
 23. Nacionalna Služba za zapošljavanje Javni radovi 1.678.241,76 1.678.241,76
 22. Opština Vrnjačka Banja i Nacionalna služba za zapošljavanje Javni radovi 4.346.240,00 4.346.240,00
 21. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Subvencije i dotacije za finansiranje projekata razvoja turizma u 2016. god. 66.270.000,00 8.000.000,00
MEĐUZBIR: 182.780.991,76
53.151.011,76

2015.

 20. The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia and The Delegation of the European Union to Montenegro Cross-border Programme Serbia – Montenegro, 2007-2013 76.799.000,00
 19. The Council of Europe Development Bank (CEB) Potprojekat IV: Komponenta 3: Obezbeđivanje građevinskog materijala kroz grant šemu 12.213.000,00 12.213.000,00*
 18. Ministarstvo omladine i sporta RS  Godišnji programi-projekti u oblasti sporta i “Završi započeto” 31.349.973,00
 17. Nacionalna služba za zapošljavanje Javni radovi 1.563.973,22 1.563.973,22
 16. Nacionalna služba za zapošljavanje Javni radovi 2.057.859,54 2.057.859,54
 15. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Subvencije i dotacije za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. god. 8.000.000,00 8.000.000,00
MEĐUZBIR: 131.983.805,76 23.834.832,76

2014.

 14. Ambasada Narodne republike Kine u Republici Srbiji Obnovljivi izvori energije 69.950.000,00
 13. Ministarstvo rudarstva i energetike  Pretraga arhive Pretraga arhive Pretraga arhive
 12. Nacionalna služba za zapošljavanje Javni radovi 1.244.369,31 1.244.369,31
 11. Ministarstvo privrede  Pretraga arhive Pretraga arhive Pretraga arhive
 10. Ministarstvo omladine i sporta Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena  6.921.870,00 – 
 9. Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Revitalizacija Brownfield-a Pretraga arhive Pretraga arhive
 8. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta Pretraga arhive Pretraga arhive
MEĐUZBIR: 78.116.239,31 1.244.369,31

2013.

7. Delegation of the European Commission to the Republic of Serbia Exchange 4 25.091.410,00
6. Ruska federacija Investiciona konferencija u Moskvi
5. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Podrška razvoja mesnih zajednica 25.242.928,40 6.315.260,00
4. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Sufinansiranje izrade urbanističkih planova JLS 2.000.000,00 1.000.000,00
3. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Finansiranje i sufinansiranje uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture 66.650.061,00 19.800.000,00
2. Nacionalna Služba za zapošljavanje Javni radovi 13.881.556,00 1.528.568,00
1. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta Pretraga arhive Pretraga arhive
MEĐUZBIR: 132.865.955,40
28.643.828,00
 SVEGA: 788.549.967,35 192.777.363,58

*

KURSNA LISTA BR.165
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN 29.08.2016. GODINE
ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLJE OZNAKA VALUTE VAŽI ZA SREDNJI KURS
978 EMU EUR 1 123,3661