Javna preduzeća

Fiksni telefon
+381 (0) 36 611 041
Adresa
Žike Valjarevića br. 1
Kategorija
Naziv delatnosti
Skupljanje/prečišćavanje i distribucija vode
Fiksni telefon
+381 (0) 36 611 041
Adresa
Žike Valjarevića br. 1
Kategorija
Naziv delatnosti
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Internet adresa
Fiksni telefon
+381 (0) 36 612 628
Adresa
Vojvođanska 3-5
Kategorija
Naziv delatnosti
Arhitektonska delatnost
Fiksni telefon
036 622 336 , 036 622 335
Adresa
Vojvođanska bb, Vrnjačka Banja
Kategorija