Utorak, 24. Jul, 2018.|10:52| Datum poslednjeg ažuriranja

STRATEŠKI DOKUMENT
Strategija održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023 Prioritet

Opštin cilj

OSNOVNI PARAMETRI
Nosioci aktivnosti
Vremenski okvir 2018-
Budžet (din.)
Izvori finansiranja

ELEKTRONSKI REGISTRATOR