Skupština opštine Vrnjačka Banja na 4. sednici održanoj dana 17.12.2012.. godine na osnovu čl. 13. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br.127/09), čl.36., 42., 43., 44., 45. i 46. Statuta opštine Vrnjačka Banja („Sl.list opštine Vrnjačka Banja“, br.13/10 – prečišćen tekst, i br.16/12) donela je Odluku o otvaranju kancelarije opštine Vrnjačka Banja u Beogradu.

CIMG5988

Kancelarija je otvorena sa ciljem obavljanja poslova koji se odnose na razvijanje i podržavanje partnerstva kroz institucionalnu saradnju, partnerstva na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, saradnji između javnog, privatnog i nevladinog sektora na realizaciji razvojnih projekata i važećih strateških dokumenata opštine Vrnjačka Banja, u cilju pospešivanja celokupnog razvoja lokalne samouprave, pripremi i sprovođenju razvojnih projekata opštine i pronalaženju domaćih i međunarodnih finansijskih sredstava za finansiranje projekata.

kancelarijabeograd2

Aktivnosti Kancelarije u Beogradu

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B8Hs7nC8DvhBbXAxblRMMElKOTQ&export=download” title=”Plan aktivnosti za 2013. godinu” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B8Hs7nC8DvhBR2NhSGxEa1dVS1E&export=download” title=”Izveštaj Kancelarije opštine Vrnjačka Banja u Beogradu za period maj- decembar 2014. godine.” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B8Hs7nC8DvhBQTlpYnFlaW9WbHc&export=download” title=”Plan aktivnosti za 2013. godinu” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]

Kancelarija u Beogradu trenutno nije u funkciji.