Среда, 10. Мај, 2017.|15:38| Датум последњег ажурирања

Локални савет за запошљавање (ЛСЗ) је саветодавни орган и основан је са циљем да прати економску и друштвену ситуацију на локалном нивоу и иницира мере, даје мишљења и препоруке у погледу интервенција и програма органа локалне самоуправе у циљу смањења незапослености, помоћи потенцијалним вишковима запослених, организовања јавних радова и радном ангажовању незапослених у извођењу јавних радова, развоју људских ресурса, у смислу образовања и обучавања, подржци развоју малих и средњих предузећа и другим питањима од интереса за запошљавање.

ЛСЗ пружа помоћ локалној самоуправи у креирању политике запошљавања, припремању и спровођењу стратегије запошљавања, припремању и имплементацији програма за запошљавање. Поред напред наведеног, ЛСЗ такође даје мишљење о развојном плану запошљавања, као и о програму активних мера запошљавања на локалном нивоу.

ОБУКЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Обука за започињане сопственог посла
Обука за активно тражење посла
Обука за потребе тржишта рада
 

Оснивачка акта

  Годишњи локални акциони планови запошљавања

   Дневни ред и материјал предстојеће седнице (у припреми)
   1. 

   Седнице Локалног савета за запошљавање

   КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

   Како бисмо изашли у сусрет, предвидели смо консултације у просторијама Одсека за локални економски развој и инвестиције. Консултације су предвиђене како бисмо пружили неопходне информације везане за Локални акциони план запошљавања. Ради ефикаснијег распореда Вашег времена можете употребити наше контакте и заказати време које Вама одговара, како бисмо најбоље искористили предвиђено време:

   Одсек за локални економски развој и инвестиције се налази у канцеларији бр. 48.  Можете нас контактирати путем телефона на 036/601-262, или путем електронске поште  ler@vrnjcispa.biz.