Utorak, 9. Februar, 2016.|14:11|Datum poslednjeg ažuriranja

Odsek za lokalni ekonomski razvoj je za potrebe Opštinske uprave izradio projekat „Uređenje javnih površina i održavanje i obnavljanje javne infrastrukture i popis nepokretnosti na teritoriji opštine Vrnjačka Banja“ kojim je Opštinska uprava konkurisala na zajednički Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje i Opštine Vrnjačka Banja za organizovanje sprovođenja Javnih radova u 2016. godini na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.

Predmet javnog rada predstavlja uređivanje javnih površina i javne infrastrukture i popis nepokretnosti na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.

Budžet projekta iznosi 4.346.240,00 dinara

Pod javnim površinama i javnom infrastrukturom podrazumevaju se:

  • Putevi i saobraćajnice sa pripadajućim mostovima, bankinama i kanalima za odvodnjavanje atmosferskih voda;
  • Pešačke i biciklističke staze;
  • Parkovske površine;
  • Rečna korita;
  • Groblja.

Pod popisom nepokretnosti podrazumeva se prikupljanje podataka o nepokretnostima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja koji se odnose na stanove, kuće za stanovanje, poslovne zgrade i/ili drugi (nadzemni ili podzemni) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti, garaže/garažna mesta koji će se unositi u poreske prijave, kao i ostali podaci od značaja za utvrđivanje poreza.

Zaposleni na javnom radu će biti podeljeni u dve grupe. Prva grupa će u koordinaciji sa predstavnicima Opštinske uprave i javnih preduzeća sprovoditi uređivanje  javnih površina i javne infrastrukture na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Druga grupa će u koordinaciji sa Opštinskom upravom – organizacionom jedinicom zaduženom za finansije i poresku administraciju vršiti popisivanje nepokretnosti na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.

Partneri na realizaciji navedenog javnog rada biće:

  • JP „Beli Izvor“;
  • JP „Borjak“.

Navedeni javni rad je u saglasnosti sa Strategijom održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023. i doprinosi njenom ostvarenju.

Omogućava nezaposlenim radno sposobnim osobama, a pogotovo onima koje spadaju u teže upošljive kategorije stanovništva  da primene i unaprede svoje radne sposobnosti i veštine, naravno i da brže i lakše dođu do posla i da se osete društveno korisnim članom zajednice.

Kada je reč o značaju javnog rada za lokalnu sredinu, obzirom da je Vrnjačka Banja turističko mesto 1. kategorije koje posle Beograda broji najveći broj poseta, realizacija navedenog projekta značajno doprinosi kvalitetnijem boravku posetilaca i kvalitetu turističkog sadržaja opštine sa jedne strane, dok se od popisa nepokretnosti očekuje da ažurira bazu podataka nepokretnosti kojom upravlja Opštinska uprava i po tom osnovu poveća prihode koji se slivaju u opštinski budžet.

Što se tiče bezbednosti u saobraćaju, realizacijom ovog projekta doprinosi se smanjenju broja saobraćajnih nesreća na teritoriji opštine, a takođe se vrši zaštita javne infrastrukture.

Kada je reč o zaštiti životne sredine navedeni javni rad doprinosi sprečavanju negativnog uticaja na životnu sredinu i sprečavanju negativnih uticaja elementarnih nepogoda na život stanovnika.

Elektronski registar projekta: „Uređenje javnih površina i održavanje i obnavljanje javne infrastrukture i popis nepokretnosti na teritoriji opštine Vrnjačka Banja“