Четвртак, 20. Октобар, 2016.|08:26|Датум последњег ажурирања

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је 22.03.2016. године јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2016. години.

Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму.

Рок за подношење захтева је 1. новембар 2016. године. Крајњи рок за достављање допуна захтева је 1. децембар текуће године.

Уз стручну подршку ЛЕР-а поднете су апликације за следеће пројекте:

АПЛИЦИРАНИ ПРОЈЕКТИ
Р. бр. Апликант Назив пројекта Вредност (дин.)
1. “Дирекција за планирање и изградњу” ЈП општине Врњачка Бања Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи 18.270.000,00
2. Установа “Спортски центар”, Врњачка Бања Реконструкција и адаптација комплекса ”Олимпијски базен” у   Врњачкој Бањи, I фаза 40.000.000,00
3.  Установа “Културни центар”, Врњачка Бања Адаптација и реконструкција објекта летње позорнице у Врњачкој Бањи, III фаза 8.000.000,00
УКУПНО: 66.270.000,00

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је Општини Врњачка Бања одобрило следеће пројекте:

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ
Р. бр. Апликант Назив пројекта Вредност (дин.)
1. Установа “Културни центар”, Врњачка Бања Адаптација и реконструкција објекта летње позорнице у Врњачкој Бањи, III фаза 8.000.000,00
УКУПНО: 8.000.000,00