Petak, 27.05.2016.|13:57|Datum poslednjeg ažuriranja

Odsek za LER je koordinirajući aktivnosti vezane za Konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, izradio uniformni aplikacioni formular i pružao tehničku podršku u njegovom popunjavanju svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima sa teritorije opštine Vrnjačka Banja prilikom apliciranja na navedeni konkurs.

Učešće na Konkursu uz tehničku podršku LER-a uzeli su:

APLICIRANI PROJEKTI
R. br. Aplikant Naziv projekta Vrednost (din.)
1. Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja Obezbeđivanje energetske nezavisnosti Specijalne bolnice 2.835.000,00
2. Dom zdravlja „ dr Nikola Džamićˮ Vrnjačka Banja Unapređenje zdravstvenih usluga Doma zdravlja 2.640.000,00
3. Ustanova „Kulturni centar“, Vrnjačka Banja Digitalizacija bioskopsko-pozorišne dvorane i Letnje pozornice u Vrnjačkoj Banji 12.600.000,00
4. Ustanova „Sportski centar“, Vrnjačka Banja Tehničko opremanje otvorenog olimpijskog bazena u Vrnjačkoj Banji 695.000,00
UKUPNO 18.770.000,00

Komisija za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (u daljem tekstu: Komisija), koju je imenovao ministar pravde rešenjem broj 119-00-00038/16-04 od 23. marta 2016. godine, odlučujući o prispelim prijavama za učešće na Javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja („Službeni glasnik RSˮ, broj 29/16- u daljem tekstu: Konkurs), dana 18. maja. 2016. godine donela je Rešenje o dodeli sredstava:

ODOBRENI PROJEKTI
R. br. Aplikant Naziv projekta Vrednost (din.)
1. Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja Obezbeđivanje energetske nezavisnosti Specijalne bolnice 2.835.000,00
2. Dom zdravlja „ dr Nikola Džamićˮ Vrnjačka Banja Unapređenje zdravstvenih usluga Doma zdravlja 2.640.000,00
UKUPNO 5.475.000,00
  • Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, broj poena 24, odgovorno lice podnosioca Slađana Brković, naziv projekta „Obezbeđivanje energetske nezavisnosti Specijalne bolniceˮ, 2.835.000,00 dinara, rok u kome realizacija projekta mora da se okonča 30.09.2016. godine, rok za podnošenje izveštaja o realizaciji projekta sa finansijskim izveštajem i dokazima o namenskom utrošku dodeljenih sredstava 30.10.2016. godine;
  • Dom zdravlja „ dr Nikola Džamićˮ Vrnjačka Banja, broj poena 24, odgovorno lice podnosioca dr Vesna Malićanin, naziv projekta „Unapređenje zdravstvenih usluga Doma zdravljaˮ, 2.640.000,00 dinara, rok u kome realizacija projekta mora da se okonča 31.08.2016.godine, rok za podnošenje izveštaja o realizaciji projekta sa finansijskim izveštajem i dokazima o namenskom utrošku dodeljenih sredstava 30.09.2016. godine;