Petak, 22. april 2016.|09:10|Datum poslednjeg ažuriranja

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo) pokrenulo je novi program pod nazivom Gradovi u fokusu, koji od ove godine pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da apliciraju na konkurs u okviru novog Programa i da u saradnji sa institucijama i organizacijama civilnog društva unaprede kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS, poneće titulu Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Srbije i Evrope.

Nakon što je u 2015. godini pružio tehničku podršku u apliciranju za sredstva za I fazu rekonstrukcije koja su i odobrena u iznosu od 8.000.000,00  od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ove godine Odsek se obratio Ministarstvu kulture i informisanja za završetak II  faze Letnje pozornice.

Prvom fazom adaptacije i rekonstrukcije objekta Letnje pozornice, za koju je veći deo sredstava obezbedilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, odrađeni su grubi radovi na sanaciji ploče pozornice (hidroizolacija, termoizolacija…) , na vodovodu (nova grana do objekta za potrebe hidrantske mreže, uz razbijanje betonske ploče, probijanje zida i ab ploče, postavljanje cevi…), na kanalizaciji takođe, zatim, nabavljena je sanitarna oprema i postavljena hidrantska mreža, izvršeni su radovi na rušenju i demontaži (svih otvora vrata i prozora, rušenju pregradnih zidova, demontaži šanka, razbijanju keramičkih pločica, rušenju bočnog stepeništa za izlazak na binu, rušenju pregradnih zidova i otvora za ulazak u garderobu i novoformirani sanitarni čvor, razbijanju opštećene betonske obloge bine, demontaži kamenog prstena i dotrajale drvene ograde oko bine, zaziđivanju zidova, oblaganju metalne podkonstrukcije, izrai pregradnih zidova, malterisanju, izolaterski i podopolagački radovi, izradi i postavljanju spoljašnje stolarije, proveri ventilacionog sistema, električne instalacije jake struje, automatska dojava požara.

Završnom fazom adaptacije i rekonstrukcije objekta planirani su radovi na samoj pozornici, prilazu objektu i parteru – platou. Ova faza obuhvata zidarske radove (oblaganje plafonske konstrukcije i malterisanje), parketarske radove u zatvorenom delu objekta, keramičarske radove (oblaganje stepenica, podesta, zidova i poda bine keramičkim pločicama), stolarske radove (izrada i postavljanje zastakljenih vrata od punog drveta, izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata, reparacija i montaža prethodno demontiranog šanka u prizemlju), fasaderski radovi, limarski radovi, molersko-farbarski radovi i drugi radovi (izrada i postavljanje čelične ograde, nabavka i montaža čelične konstrukcije na delu srušenog stepeništa, hidroizolacija bočnog zida, čišćenje odvoda kanala…). U unutrašnjem delu objekta planirana je nabavka i ugradnja sanitarne opreme i pribora, rekonstrukcija hidrantske mreže, izvođenje elektro instalacija, nabavka i montaža video nadzora, scenske rasvete, protivpožarnih aparata, nabavka i montaža sedišta sa naslonom i projekcionog ekrana. Takođe su planirani i radovi na ventilaciji i klimatizaciji poslovnog prostora letnje pozornice.

Letnja pozornica je tradicionalno domaćin jednog od filmskih festivala sa najdužom tradicijom u Srbiji, koga godišnje poseti preko 50.000 ljubitelja sedme umetnosti. Ove godine slavimo jubilej, tj. 40. godina  Festivala fimskog scenarija, a na Letnjoj pozornici, u toku je  rekonstrukcija i adaptacija ovog objekta.

Letnja pozornica bila je domaćin mnogim čuvenim domaćim i stranim zvezdama, od kojih ćemo pomenuti samo neke: Toto Cutugno, Bonnie Tyler, Vaya Con Dios, Zdravko Čolić, Đorđe Balašević, Hari Mata Hari, Vlado Georgiev, Van Gogh, Balkanika, Riblja čorba, Legende, Haris Džinović i mnogi drugi.

Pored koncerata pomenutih zvezda, mnogi festivali koriste kapacitete letnje pozornice, pomenućemo najpoznatije: Vrnjački karneval i Lovefest.