Sreda, 31. Avgust, 2016.|08:05|Datum poslednjeg ažuriranja

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za prijavu projekta za finansiranje i sufinansiranje uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture.

APLICIRANI PROJEKTI
Broj Sredstava za finansiranje realizacije projekta Inicijativa pokrenuta od strane mesne zajednice Ukupni troškovi projekta (A)
1. Investiciono održavanje puteva u MZ Štulac MZ Štulac 4.670.000,00
2. Investi. održavanje puta u MZ Vukušica MZ Vukušica 4.800.000,00
3. Rekonstrukcija Beogradske ulice Brnjačka Banja 15.000.000,00
4. Projekat ograđivanja dvorišta i uređenje partera predškolske ustanove „Kolibri“ u Vrnjačkoj Banji u Dubravi Brnjačka Banja 3.991.128,00
5. Ograda školskog dvorišta škole u Lipovi Vrnjačka Banja 970.458,00
6. Ograda školskog dvorišta škole u Vrnjcima Vrnjačka Banja 1.950.475,00
7. Investiciono održavanje ulice „Dejana Cvetljanina“ Vrnjačka Banja 17.268.000,00
8. Dovršetak rekonstrukcije Centralnog parka Vrnjačka Banja 18.000.000,00
Prosleđene aplikacije SVEGA: 66.650.061,00

 

1. Ulica Mila Jelenkovića Vrnjačka Banja 9.117.612,00
2. Projekat rekonstrukcije trase nekategorisanog puta broj 8 na KP 1100 u delu KP 2278 do KP 1121 sve KO Ruđinci Ruđinci 3.198.991,20
3. Ograda školskog dvorišta OŠ „Popinski borci“ – matična škola Vrnjačka Banja 3.594.781,12
Urađeni projekti, nema građevinske dozvole i nisu poslate aplikacije SVEGA: 15.911.384,32

ODOBRENI PROJEKTI

Broj Sredstava za finansiranje realizacije projekta Inicijativa pokrenuta od strane mesne zajednice Ukupni troškovi projekta (A)
1. Investiciono održavanje puta u MZ Vukušica MZ Vukušica 4.800.000,00
2. Rekonstrukcija Beogradske ulice Brnjačka Banja 15.000.000,00
Prosleđene aplikacije SVEGA: 19.800.000,00