ФУНКЦИЈЕ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 1. Маркетинг
 2. Унапређење радне снаге
 3. Контакти са инвеститорима
 4. Припрема и праћење спровођења пројеката економског развоја
 5. Контакти са локалном пословном заједницом и директна подршка
 6. Саветодавна функција градоначелнику/председнику и скупштини
 7. Учешће у стратешком планирању
 8. Редовно одржавање и унапређење везе са другим локалним самоуправама и институцијама централних власти које су задужене за локални економски развој
 9. Подршка у финансирању
 10. Стварање и одржавање релевантних база података

У циљу Вашег успешног пословања стојимо Вам на располагању за следеће врсте подршке:

 • информације од значаја за унапређење пословања,
 • информације о доступним фондовима, повољним кредитима,
 • стручна помоћ за израду пројеката.

Одсек за локални економски развој и инвестиције се налази у канцеларији бр. 48.  Можете нас контактирати путем телефона на 036/601-262, или путем електронске поште,  ler@vrnjcispa.biz.


Особе за контакт:

 • Јелена Богојевић, руководилац одсека
 • Душко Магделинић, кооординатор јавних инвестиција
 • Небојша Алимпић, координатор локалног економског развоја