FUNKCIJE ODSEKA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I INVESTICIJE

 1. Marketing
 2. Unapređenje radne snage
 3. Kontakti sa investitorima
 4. Priprema i praćenje sprovođenja projekata ekonomskog razvoja
 5. Kontakti sa lokalnom poslovnom zajednicom i direktna podrška
 6. Savetodavna funkcija gradonačelniku/predsedniku i skupštini
 7. Učešće u strateškom planiranju
 8. Redovno održavanje i unapređenje veze sa drugim lokalnim samoupravama i institucijama centralnih vlasti koje su zadužene za lokalni ekonomski razvoj
 9. Podrška u finansiranju
 10. Stvaranje i održavanje relevantnih baza podataka

U cilju Vašeg uspešnog poslovanja stojimo Vam na raspolaganju za sledeće vrste podrške:

 • informacije od značaja za unapređenje poslovanja,
 • informacije o dostupnim fondovima, povoljnim kreditima,
 • stručna pomoć za izradu projekata.

Odsek za lokalni ekonomski razvoj i investicije se nalazi u kancelariji br. 48.  Možete nas kontaktirati putem telefona na 036/601-262, ili putem elektronske pošte,  ler@vrnjcispa.biz.


Osobe za kontakt:

 • Jelena Bogojević, rukovodilac odseka
 • Duško Magdelinić, kooordinator javnih investicija
 • Nebojša Alimpić, koordinator lokalnog ekonomskog razvoja