Finansijska analiza poslovanja preduzeća predstavlja jednu od ključnih analiza kojom se sagledava finansijsko i ekonomsko stanje, kao i rezultati poslovanja preduzeća. Obavlja se na osnovu finansijskih izveštaja (bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o promenama na kapitalu, napomenama, zaključnim listovima, izvodima iz poslovnih knjiga itd.) koji oslikavaju performanse preduzeća za određeni vremenski period, prikazuju njegovu likvidnost i profitabilnost i omogućavaju procenu budućih performansi preduzeća.

Jedna od komponenti finansijske analize je i racio analiza finansijskih izveštaja. Racio analizu u velikoj meri primenjuju menadžeri, poverioci ili budući investitori sa ciljem donošenja zaključka o finansijskoj poziciji preduzeća. Ova vrsta analize ima za cilj da pažljivo izračunatim brojevima (tačnije, racijima) prikaže situaciju analiziranog preduzeća, od njegove likvidnosti pa sve do profitabilnosti. Međutim, treba biti oprezan u korišćenju i analiziranju ovih racia. Racio suštinski predstavlja dva ili više podeljenih brojeva čiji se rezultat tumači, pa je nerealno da jedan ili više racia odmah daju uvid u poslovanje modernog preduzeća. Ova analiza, dakle, kombinovana sa drugim saznanjima o upravljanju u preduzeću i pažljivom analizom bilansa, predstavlja korisni alat u donošenju odluke o investiranju ili kreditiranju.

Treba znati i da racio broj nema jedinstvenu tačnu vrednost za sva preduzeća na tržištu. Racia variraju od industrije do industrije i isključivo zavise od pogleda analitičara i strategije preduzeća. Različita preduzeća imaju drugačije poglede na vrednosti istih racia, pa ukoliko je jedan racio dobar nekom preduzeću nije nužno da će isti rezultat biti pogodan i za drugo preduzeće. Vrlo je važno da se prilikom analize racia posmatraju i drugi relevantni pokazatelji ili koriste i druge analize kako bi pogled celokupnog poslovanja preduzeća bio sveobuhvatan.

FINANSIJSKI KALKULATOR

calculator

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.