Petak, 27. Maj, 2016.|12:57| Datum poslednjeg ažuriranja

STRATEŠKI DOKUMENT

Strategija održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023.

Prioriteti:

  • 2. Razvoj infrastrukture

Opšti ciljevi:

  • 2.1. Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio-ekonomskom razvoju
Lokalni akcioni plan za zapošljavanje opštine Vrnjačka Banja za 2015. godinu Prioriteti:

2. Socijalna inkluzija (SOR 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6.)

Cilj

1.1. Podsticanje zapošljivosti i zapošljavanja teže upošljivih lica (žene, Romi, OSI i dugoročno nezaposlenih lica) (SOR 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6.)

Mera

14. Zapošljavanje putem javnih radova (SOR 3.6.)

OSNOVNI PARAMETRI
Nosioci aktivnosti
  • Opština Vrnjačka Banja
Partneri
  • JP “Beli izvor”
  • JP “Borjak”
  • JP “Direkcija za planiranje i izgradnju Vrnjačka Banja”
Vremenski okvir 01.06.2016. – 30.09.2016.
Budžet (din.)  1.678.241,76
Izvori finansiranja  NSZ: 1.678.241,76
AKTIVNOSTI
2016-05-18  Sklopljen ugovor između Nacionalne službe i Opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja o realizaciji javnog rada.
2016-04-18 Direktor Filijale NSZ Kraljevo dostavlja Obaveštenje i Odluku o odobrenju sredstava za sprovođenje javnog rada br. 1208-10169-53/2016, kojim je odobreno angažovanje 13 lica na period od 4 meseca, za ukupan iznos odobrenih sredstava od 1.678.241,76 dinara.
ELEKTRONSKI REGISTRATOR

Javni rad 2016 II