Sreda, 16. Avgust, 2017.|11:46| Datum poslednjeg ažuriranja

STRATEŠKI DOKUMENT
Strategija održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023 STRATEŠKI PRIORITET 4
OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORTOPŠTI CILJ 4.2.
Unapređenje osnovnog obrazovanjaOPŠTI CILJ 4.4.
Unapređenje prostornih kapaciteta obrazovnih i kulturnih institucija

OPŠTI CILJ 4.8.
Unapređenje uslova za razvijanje sporta

Program razvoja sporta u opštini Vrnjačka Banja 2015-2018 PRIORITET 1
RAZVOJ SPORTA DECE I OMLADINE, UKLJUČUJUĆI I ŠKOLSKI SPORTOpšti cilj 1.1.
Unapređen školski i univerzitetski sportPosebni cilj1.1.1.
Poboljšani materijalno-tehnički uslovi za realizaciju školskog i univerzitetskog sportaPosebni cilj1.1.4.
Podstaknuto značajnije uključivanje jedinica lokalne samouprave u realizaciju i unapređenje predškolskog, školskog i univerzitetskog sporta
OSNOVNI PARAMETRI
Nosioci aktivnosti Opština Vrnjačka Banja
Vremenski okvir 2017 –
Budžet (din.) 45.151.453,80
Izvori finansiranja 18.800.000,00 – Budžet Republike Srbije
26.351.453,80 – Budžet Opštine
ELEKTRONSKI REGISTRATOR
 

Fiskulturna sala Novo Selo - II faza