Lokacija: AUTOBUSKA STANICA

Opis lokacije:

Lokacija je potpuno komunalno opremljena (kanalizacija, vodovod, telekomunikacije, gasovod, pristupne sobraćajnice, interne komunikacije, parking za putnička vozila, parking za autobuse. Objekti su u funkciji autobuske stanice sa pratećim sadržajima – poslovni prostor, restoran, hotelski deo, radionički blok sa garažama.

Opšti podaci o lokaciji:

Tačna adresa lokacije:

Katastarska parcela: 500/5 K.O. Vrnjačka Banja

Veličina zemljišta i objekata:

Ukupna površina zemljišta (m2): 43.320,00
Ukupna površina svih objekata (m2): 2.461,00

Vlasnik:

Opština Vrnjačka Banja (podnet je zahtev za upis javne svojine, postupak je u toku)


Podaci iz RGZ:

 

Prikaz lokacije na ortofoto snimku:

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/file/d/0B8Hs7nC8DvhBX2VKN0QwSjhDX0U/preview?usp=drivesdk” title=”Prikaz lokacije” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.