Lokacija: BELI IZVOR

Opis lokacije: Nova hotelska zona na mestu komunalnog preduzeća koje je potrebno izmestiti. Uz novoformiranu hotelsku zonu je i zona parka u okviru koje se nalazi izvor mineralne vode, iz kog razloga je planom propisana obavezna izrada urbanističkog projekta za ove dve celine, sa svim potrebnim elementima zaštite izvorišta mineralne vode. Planirano je izmeštanje komunalnog preduzeća, izgradnja nove saobraćajnice, formiranje nove hotelske zone i novog parka u nastavku postojećeg parka kod izvora Slatina. Planirana zona hotela podrazumeva izgradnju ekskluzivnog hotelskog kompleksa različitih sadržaja i predviđena je za detaljnu urbanističko-arhitektonsku razradu putem konkursa u skladu sa kriterijumima zaštite izvorišta mineralne vode (preuzeto iz Plana detaljne regulacije).

Opšti podaci o lokaciji:

Katastarske parcele: 1118, 1124/1, 1124/2, 1125/2, 1125/3, 1125/4, 1125/5, 1125/7, 1125/8, 1125/11, 1125/12, 1125/14, 1125/20, 1125/24, 1125/25, 1125/26, 1125/28, 1125/29, 1127/2, 1127/3 KO V. Banja

Tačna adresa lokacije: Žike Valjarevića br.1

Veličina zemljišta i objekata:

Ukupna površina zemljišta (m2): 22.441,00
Ukupna površina svih objekata (m2): 2.648,00

Vlasnik:

Opština Vrnjačka Banja (podnet je zahtev za upis javne svojine, postupak je u toku)


Prikaz lokacije sa širim okruženjem:

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/file/d/0B8Hs7nC8DvhBMm5yYURRY3VXZFE/preview?usp=drivesdk” title=”Lokacija i šire okruženje.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

Ortofoto snimak sa katastarskom podlogom i planiranim namenama:

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/file/d/0B8Hs7nC8DvhBaENGdGJrZDZ1aDA/preview?usp=drivesdk” title=”Prikaz lokacije sa katastarskom podlogom i planiranim namenama (GP).pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

Podaci iz RGZ i površine prema planiranim namenama:

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/file/d/0B8Hs7nC8DvhBc1R4dWNMYlFod2c/preview?usp=drivesdk” title=”BI – podaci RGZ.xlsx” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_excel_list.png” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

Izvod iz Generalnog plana Vrnjačke Banje 2005-2021:

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/file/d/0B8Hs7nC8DvhBSzJHd3dUSk5Za00/preview?usp=drivesdk” title=”GP Vrnjačke Banje 2005-2021.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

Izvod iz PDR Centralna zona sa glavnim banjskim parkom:

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/file/d/0B8Hs7nC8DvhBNnRtTk1Gb1ZLcXc/preview?usp=drivesdk” title=”PDR Centralna zona sa glavnim banjskim parkom.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.