• Председник општине Врњачка Бања
  Име и презиме: Бобан Ђуровић
  Телефон: +381 (0) 36 612 627
  Факс: +381 (0) 36 612 624
  Ел. пошта: predsednik@vrnjackabanja.gov.rs

 • Заменик председника општине
  Име и презиме: Андрија Боћанин
  Телефон: +381 (0) 36 612 627
  Факс: +381 (0) 36 612 624
  Ел. пошта: zamenik.po@vrnjackabanja.gov.rs

 • Помоћник председника општине за област урбанизма, заштите животне средине и сарадњу са министарствима 
  Име и презиме: Душан Стевановић
  Телефон: +381 (0) 36 612 217
  Факс: +381 (0) 36 612 624
  Ел. пошта: pomocnik.po.zzs@vrnjackabanja.gov.rs

 • Помоћник председника општине за област образовања, културе, спорта и примарне здравствене заштите
  Име и презиме: Иван Џатић
  Телефон: +381 (0) 36 601 244
  Факс: +381 (0) 36 601 252
  Ел. пошта: pomocnik.po.okszz@vrnjackabanja.gov.rs

 • Помоћник председника општине за област месних заједница и развој пољопривреде и села
  Име и презиме: Ненад Манојловић
  Телефон: +381 (0) 36 601 276
  Факс: +381 (0) 36 612 624
  Ел. пошта: pomocnik.po.mzrp@vrnjackabanja.gov.rs

 • Начелник општинске управе
  Име и презиме: Драган Јанићијевић
  Телефон: +381 (0) 36 612 626
  Факс: +381 (0) 36 601 252
  Ел. пошта: nac.ou@vrnjackabanja.gov.rs

 • Заменик начелника општинске управе
  Име и презиме: Славиша Пауновић
  Телефон: +381 (0) 36 612 626
  Факс: +381 (0) 36 601 252
  Ел. пошта: zam.nac.ou@vrnjackabanja.gov.rs

 • Председник Скупштине општине
  Име и презиме: Родољуб Џамић
  Телефон: +381 (0) 36 612 626
  Факс: +381 (0) 36 601 252
  Ел. пошта: predsednik.so@vrnjackabanja.gov.rs

 • Заменик председника Скупштине општине
  Име и презиме: Иван Радовић
  Телефон: +381 (0) 36 601 263
  Факс: +381 (0) 36 601 252
  Ел. пошта: predsednik.so@vrnjackabanja.gov.rs

 • Секретар Скупштине општине
  Име и презиме: Олгица Гајшек
  Телефон: +381 (0) 36 601 210
  Факс: +381 (0) 36 612 624
  Ел. пошта: sekretar.so@vrnjackabanja.gov.rs

 • Заменик секретара Скупштине општине
  Име и презиме: Саша Радисављевић
  Телефон: +381 (0) 36 601 210
  Факс: +381 (0) 36 622 301
  Ел. пошта: zam.sekretara.so@vrnjackabanja.gov.rs

 • Општински Јавни правобранилац
  Име и презиме: Славица Станковић
  Телефон: +381 (0) 36 601 244
  Факс: +381 (0) 36 611 307
  Ел. пошта: ojp@vrnjackabanja.gov.rs

 • Служба за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
  Име и презиме: Гордана Узуновић, дипл ецц
  Телефон: +381 (0) 36 601 228
  Факс: +381 (0) 36 611 307
  Ел. пошта: nac.fin@vrnjackabanja.rs
  Одсек за локалне јавне приходе и привреду
  Телефони: +381 (0) 36 601 271; +381 (0) 36 601 275

 • Служба за за привреду, локални економски развој и друштвене делатности
  Име и презиме: Живорад Јаћимовић, професор
  Телефон: +381 (0) 36 601 226
  Факс: +381 (0) 36 611 307
  Ел. пошта: nac.zzs@vrnjackabanja.gov.rs

 • Служба за урбанизам, еколошке и имовинскоправне послове
  Име и презиме: Славица Стаменић, дипл. правник
  Телефон: +381 (0) 36 601 209
  Факс: +381 (0) 36 611 307
  Ел. пошта: nac.pii@vrnjackabanja.gov.rs

 • Служба за општу управу
  Име и презиме: Љиљана Радаковић, дипл. правник
  Телефон: +381 (0) 36 601 256
  Факс: +381 (0) 36 611 307
  Ел. пошта: nac.oup@vrnjackabanja.gov.rs

 • Служба за послове Скупштине општине
  Име и презиме: Јасмина Трифуновић, дипл. економиста
  Телефон: +381 (0) 36 601 218
  Факс: +381 (0) 36 611 307
  Ел. пошта: nac.poo@vrnjackabanja.gov.rs

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.