Привредни  савет  општине  Врњачка  Бања  основан је 25.01.2013. године са  циљем  да  служи умрежавању привреде и општинских институција, успостављању двосмерне комуникације  привреде  и локалне самоуправе, како би обе  стране  на једнакој основи могле да искажу своје потребе, проблеме, предлоге и доносе интегрисане одлуке.

Задаци  Привредног савета су:

 • да учествује у изради, прати доношење и промене Стратегија и планова привредног развоја;
 • да  учествује  у  доношењу  и  спровођењу  планова  и  програма  локалног економског развоја;
 • да  даје  иницијативе  везане  за  економски  развој  и  мишљење  о приоритетним пројектима локалног економског развоја и плану капиталних инвестиција;
 • да прати активности на промовисању привредних потенцијала општине и учествује у њиховој организацији;
 • да даје предлоге за унапређеље рада општинске управе, јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач Општина, ради побољшања услова за привређивање на локалном нивоу;
 • да предлаже извршним органима и законодавном органу Општине одлуке
  или  друга  акта  која  утичу  на  побољшање  положаја  привредних  субјеката  а нарочито у делу који се односи на програме подршке привреди и иновирању мера политике јавних прихода.

Позивамо све привреднике и предузетнике да активно узму учешће у рад Привредног савета, да заједничким напорима дођемо до решења која могу допринети даљи развој општине Врњачка Бања. У прилогу су имена чланова и њихови контакти како би брже дошли до конкретних информација.


Оснивачка и радна акта

 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYOEh0MnVJZk00Ylk&export=download” title=”Решење о формирању Привредног савета.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYSWRhei1jVXRVZ0U&export=download” title=”Пословник о раду Привредног савета.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]

 

Предлог тачке дневног реда можете доставити Одељењу за локални економски развој (Канцеларија 48) следећим путем:

 • Дописом преко општинске писарнице
 • Позивом на број 036/601-262
 • електронски путем е-поште: ler@vrnjcispa.biz

Седнице Привредног савета:

 Седница Привредног савета од 12.06.2015. [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0ByMfH5-moDhIYlk3ajhPejNwazA/preview?usp=drivesdk” title=”2015-06-12 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png”  style=”download”]
 Седница Привредног савета од 27.03.2015. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0ByMfH5-moDhIUFU4eEUwTUlvNkk&export=download” title=”2015-03-27 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
 Седница Привредног савета од 24.12.2014. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYckJIX29uakE2T0E&export=download” title=”2014-12-24 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
 Седница Привредног савета од 25.08.2014. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYZ0pxcUNMX2EyaDQ&export=download” title=”2014-08-25 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
Седница Привредног савета од 26.05.2014. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYV1NhWTZ4UDJURmM&export=download” title=”2014-05-26 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
Седница Привредног савета од 20.02.2014. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYYURMNlk0VHRENGc&export=download” title=”2014-02-20 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
Седница Привредног савета од 15.11.2013. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYUFVtQ1BfWnJvMGs&export=download” title=”2013-11-15 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
Седница Привредног савета од 20.08.2013. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYZXk2cmNHNi1VM2s&export=download” title=”2013-08-20 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
Седница Привредног савета од 13.05.2013. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYZWE5YzNKRDNiNzQ&export=download” title=”2013-05-13 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
Седница Привредног савета од 22.02.2013. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYbU1YUEQtZjNNM1k&export=download” title=”2013-02-22 Записник са седнице ПС.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]
Решење о оснивању Привредног савета од 23.01.2013. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/uc?id=0B2G1x4ZrznqYOEh0MnVJZk00Ylk&export=download” title=”Решење о формирању Привредног савета.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_pdf_list.png” style=”download”]

Консултације за привреднике и предузетнике

Како бисмо изашли у сусрет нашим привредницима и предузетницима предвидели смо консултације у просторијама Одсека за локални економски развој и инвестиције. Консултације су предвиђене како би привредницима и предузетницима пружили неопходне информације у области решавања њихових актуелних проблема, а који се односе на палету услуга које нуди Општинска управа. Ради ефикаснијег распореда Вашег времена можете употребити наше контакте и заказати време које Вама одговара, како бисмо најбоље искористили предвиђено време.