Четвртак, 1. Јануар, 2017.|13:14|Датум последњег ажурирања

lokacija

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2  и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.527 становника, а у самој Бањи око 16.000 становника. Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.

Седиште општине је Врњачка Бања, позната по изворима лековите воде, аристократским вилама с краја XIX и почетком XX века, и уређеном централном парку који се простире на површини од око 60 ha. Парковску површину красе раскошне цветне и остале зелене биљне врсте, али и специфични садржаји попут Јапанског врта, стаза за шетњу, тениских терена, дечијег игралишта, вештачке стене за спортско пењање, вожње мини возом или фијакером… Стабла четинара, липе и украсно шибље остављају утисак сталног боравка у цвећњаку, башти, или шуми. Бања има биоскопску дворану, спортску халу, отворене и затворене базене, библиотеку, читаоницу…

У садашњим границама, формирана је 1959. године на основу Закона о подручјима општина и срезова Народне Републике Србије, а са радом је  почела  1. јануара 1960. године.
На територији општине образовано је 11 месних заједница: МЗ Врњачка Бања, МЗ Врњци, МЗ Ново Село, МЗ Подунавци, МЗ Грачац, МЗ Вранеши, МЗ Рсавци, МЗ Станишинци, МЗ Руђинци, МЗ Штулац и MЗ Вукушица.

Правна акта Општине Врњачка Бања објављују се у “Службеном гласнику Републике Србије” и “Службеном листу општине Врњачка Бања” који се штампа и објављује на веб сајту www.vrnjackabanja.gov.rs.
Дан општине Врњачка Бања је 14. јул.
Слава општине Врњачка Бања је 28. јул – Св. Кирик и Јулита.
До Врњачке Бање се може доћи магистралним путем М-5 који спаја Појате-Крушевац-Краљево-Чачак долином Западне Мораве, као и регионалним путевима Р-222, Р-224 и Р-225. На око 40 км од Врњачке Бање налази се нови цивилни аеродром Морава у Лађевцима.

1. Основни подаци
Врњачка Бања – Степен развијености: II група (80%-100% републичког просека)

Извор: Агенција за привредене регистре (АПР)

1.1 Становништво и површина

01. Површина (у km²) 239
02. Број становника према Попису 2002 26.492
03. Број становника према Попису 2011 27.527
04. Број становника 2015 – процена 26.751

1.2 Број запослених/незапослених, зараде и бруто друштвени производ

2013 2014 2015 2016
01. Број запослених 6.088 5.774 6.263
02. Број незапослених 3.540 3.502 3.498 3.410
03. Просечна нето зарада (у РСД) 33.711 33.338 33.704
* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године

1.3 Квалификациона структура незапосленог становништва

2013 2014 2015 2016
01. Неквалификовани 951 912 913 891
02. Нижа стручна спрема и полуквалификовани 160 163 156 156
03. Квалификовани 936 934 906 894
04. Средња стручна спрема 984 957 985 953
05. Висококвалификовани 48 46 47 51
06. Виша стручна спрема 114 107 104 103
07. Висока стручна спрема 347 383 387 362
Укупно 3.540 3.502 3.498 3.410
* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године