Elektronski registar privrednih subjekata postoji 
godina : meseci : dana : sati : minuta : sekundi
Formirano: 21. Januar 2015. u 07:41

Ažurirano: 8. Maj, 2018. u 15:30


LISTA

Složiti prema: Naziv firmeAdresaPIBAdresa e-pošte
(Reset)
Avenija MBNS1
+381 (0) 36 633 181
Usluge ostalog čišćenja
KNEZ PETROL
036 620 870
Trgovina na veliko čvrstim/tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
ZVEZDA
036 632 083
MOBIWEB
036632804
Novo Selo 148 H/A
Računarsko programiranje
MEROP
036 5468 449
Vrnjačka 42 a
Hoteli i sličan smeštaj
+381 (0) 36 611 041
Žike Valjarevića br. 1
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
http://www.borjak.rs/
Kalvados
Kneza Miloša 79
CCS
Podunavci 235
Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
SIG
+381 (0) 36 612 736; +381 36 622 279
13. Oktobar 8
Proizvodnja deterdženata/sapuna/sredstava za čišćenje i poliranje
,,CICERO”
036 639 150
36216 Novo Selo