Privredna društva

Sort By: Naziv firmeAdresaMatični brojPIBAdresa e-pošte
Fiksni telefon: 036 611 520
Adresa: Ruđinački put 193/a
Kategorija:
Naziv delatnosti: Rezanje i obrada drveta
Naziv firme: ABC – AUTO KOMERC
Fiksni telefon: 036 611 807
Adresa: Kraljevačka bb
Kategorija:
Naziv delatnosti: Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
Fiksni telefon: +381 (0) 36 611 696
Adresa: Kraljevačka bb – Drvara 2
Kategorija:
Naziv firme: ANA – BREND
Fiksni telefon: 036 611 459
Adresa: Kraljevačka – Drvara 2
Kategorija:
Fiksni telefon: +381 36 631 692
Adresa: Trstenička br.2Z Vrnjci – Vrnjačka Banja
Kategorija:
Fiksni telefon: +381 36 631 934
Adresa: Kruševačka 1, TC Robna Kuća, Sprat
Kategorija:
Internet adresa: http://www.ateljeal.com/
Naziv firme: Banca Intesa AD
Fiksni telefon: 011 310 88 88; +381 (036) 611 014; +381 (036) 616 490
Adresa: Milentija Popovića 7 b
Kategorija:
Naziv delatnosti: Ostalo monetarno posredovanje
Internet adresa: http://bancaintesa.rs
Naziv firme: BARCINO TOURS
Fiksni telefon: 036 618 160
Adresa: Beogradska 8
Kategorija:
Internet adresa: http://www.barcino.travel
Naziv firme: BELI BOR Doo
Fiksni telefon: 036 632 220
Adresa: Novo Selo 1191
Kategorija:
Fiksni telefon: 036 622 822
Adresa: Kneza Miloša 1
Kategorija:
Internet adresa: http://www.arsacity.ls.rs