Finansijske institucije

Sort By: Naziv firmeAdresaMatični brojPIBAdresa e-pošte
Naziv firme: Banca Intesa
Fiksni telefon: +381 (0) 11 310 88 88
Adresa: Milentija Popovića 7v
Naziv delatnosti: Ostalo monetarno posredovanje
Naziv firme: Euro bank
Fiksni telefon: 036 617 830
Adresa: Nemanjina 2
Kategorija:
Naziv delatnosti: Ostalo monetarno posredovanje
Naziv firme: Eurobank
Fiksni telefon: +381 (0) 36 617 830
Adresa: Nemanjina 2
Naziv delatnosti: Ostalo monetarno posredovanje
Naziv firme: Societe Generale
Fiksni telefon: +381 (0) 36 629 990
Adresa: Kneza Miloša 17-19
Naziv delatnosti: Ostalo monetarno posredovanje
Naziv firme: SOCIETE GENERALE
Fiksni telefon: 036 629 990
Adresa: Kneza Miloša 17-19
Kategorija:
Naziv delatnosti: Ostalo monetarno posredovanje
Naziv firme: AIK Banka
Fiksni telefon: +381 (0) 36 619 290
Adresa: Kraljevačka – Drvara 2
Naziv delatnosti: Ostalo monetarno posredovanje
Fiksni telefon: 036 5150057
Adresa: Vrnjačka 1
Kategorija:
Internet adresa: http://www.dunav.com
Fiksni telefon: 036 611 113
Adresa: Vrnjačka 1