Javna preduzeća

Fiksni telefon:
+381 (0) 36 611 041
Adresa:
Žike Valjarevića br. 1
Kategorija:
Naziv delatnosti:
Skupljanje/prečišćavanje i distribucija vode
Fiksni telefon:
+381 (0) 36 611 041
Adresa:
Žike Valjarevića br. 1
Kategorija:
Naziv delatnosti:
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Internet adresa:
Fiksni telefon:
+381 (0) 36 612 628
Adresa:
Vojvođanska 3-5
Kategorija:
Naziv delatnosti:
Arhitektonska delatnost