AFRODITA

AFRODITA
AFRODITA
036 613 001
063 70 388 70
Nemanjina 5/s
55408459
4775
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
100920635
Ljubica Komljenović
Preduzetnik
063 70 388 70
036 613 001
afroditavb@gmail.com

Početak rada 15.04.2002.godine

Pošaljite poruku korisniku

AFRODITA