JANKOVIĆ

JANKOVIĆ
036 611 704
063 472 809
Moravska 3
7577966
4639
101076745
Nikola Janković
Direktor
063 472 809
063 472 809
jjnikola@open.telekom.rs

Firma se bavi maloprodajom prehrambene robe kroz tri maloprodajna objekta.

Pošaljite poruku korisniku

JANKOVIĆ