EKO-NET

EKO-NET
EKO-NET
036 651 699
063 10 37 812
37242 Stopanja
20526114
106074549
Aleksić Slavica
Direktor
063 10 37 812
036 651 699
aleksic.slavica@gmail.com

,, Eko-net ” d.o.o. Stopanja je postrojenje za reciklažu. Bavi se sakupljanjem, privremenim skladištenjem i reciklažom elektronskog i električnog otpada.

Pošaljite poruku korisniku

EKO-NET