Javno preduzeće „Direkcija za planiranje i izgradnju“

Javno preduzeće „Direkcija za planiranje i izgradnju“
Javno preduzeće „Direkcija za planiranje i izgradnju“
+381 (0) 36 612 628
Vojvođanska 3-5
07176562
7111
Arhitektonska delatnost
100917045
+381 (0) 36 622 305
Vojkan Nikolić
v.d. Direktor
+381 (0) 36 619 300
direkcijavb@open.telekom.rs

Indirektni korisnik budžeta čiji je osnivač opština Vrnjačka Banja

Pošaljite poruku korisniku

Javno preduzeće „Direkcija za planiranje i izgradnju“