Forum osoba sa invaliditetom – FRONT

Forum osoba sa invaliditetom – FRONT
Forum osoba sa invaliditetom – FRONT
060/16-20-350
Dositejeva 3
28191251
9499
109333670
http://front.in.rs/
Predrag Alimpić
Predsednik
060/16-20-350
alimpic.predrag@gmail.com

„Forum osoba sa invaliditetom“ („FRONT“) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 07.01.2016. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i pomoći osobama sa invaliditetom svih kategorija.

Ciljevi Udruženja su:

unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom,
podizanje svesti građana Srbije,
upoznavanje sa problematkom sa kojom se suočavaju osobe sa invaliditetom i
da uz pomoć ljudi dobre volje omogući unapređivanje društva i širenje svesti o osobama sa invaliditetom.
Forum će posebno negovati, razvijati, pokretati i podsticati sve oblike socijalno humanitarnog rada, posebno one vidove i sadržaje koji doprinose poboljšanju života svojih članova kao i svih osoba sa invaliditetom i pomažu njihovoj punoj afirmaciji i unapređivanju društvenog položaja.

Pošaljite poruku korisniku

Forum osoba sa invaliditetom – FRONT