“VOLONTERSKI CENTAR VRNJAČKA BANJA”

“VOLONTERSKI CENTAR VRNJAČKA BANJA”
“VOLONTERSKI CENTAR VRNJAČKA BANJA”
064 88 277 86
064 88 277 86
TRS ” Pijaca “, Kraljevačka bb
28059213
9499
107227953
Života Smiljanić
Zastupnik
064 88 277 86
064 88 277 86
volonterskicentarvb@gmail.com

Volonterski rad.

Pošaljite poruku korisniku

“VOLONTERSKI CENTAR VRNJAČKA BANJA”