Електронски регистар стратешких докумената постоји 
година : месеци : дана : сати : минута : секунди
Формирано: 13. Фебруар 2015. у 13:23

Ажурирано: 9. Мај, 2018. у 10:21

Усвојени и важећи документи

 

 

Назив документа

Временски рок на који се документ  доноси Израду документа покренули Израду документа финанс. Тело задужено за праћење спровођења  документа Годишњи извештаји о праћењу спровођења Градови / општине покривени документом
Поч. Крај
Програм одрживог развоја туризма на планини Гоч 2011. 2021. СО Врњачка Бања ЈЛС
ЈП
Установе
Програм развоја туризма 2012. 2022. СО Врњачка Бања USAID Чачак
Краљево
Врњачка Бања
Рашка
Горњи Милановац
Стратегија одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013. 2023. СО Врњачка Бања ЈЛС ЈЛС
ЈП
Установе
2015.
Акциони план СОР 2013. 2023. СО Врњачка Бања ЈЛС ЈЛС
ЈП
Установе
2015.
Стамбена стратегија општине Врњачка Бања 2013. 2018. Општинска стамбена агенција ЈЛС ЈЛС
ЈП
Установе
Локални акциони план за решавање питања Избеглих,  интерно расељених лица и повратника

У општини Врњачка Бања

2013. 2016. СО Врњачка Бања ЈЛС ЈЛС
Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Врњачка Бања 2014. 2024. СО Врњачка БањаСавет за пољ. ЈЛС ЈЛС
ЈП
План капиталних инвестиција 2014. 2018. СО Врњачка Бања ЈЛС ЈЛС
ЈП
Установе
Локални акциони план за младе 2015. 2019. КЗМ ЈЛС ЈЛС
ЈП
Установе
Локални акциони план за запошљавање (годишњи) 2018. 2019. ЛСЗ ЈЛС ЈЛС
ЈП
Установе
2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за 2016. годину 2016. 2016. СО Врњачка Бања ЈЛС ЈЛС
ЈП
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја oпштине врњачка бања за 2016. 2016. 2016. СО Врњачка Бања ЈЛС ЈЛС
План одбране од бујичних поплава на територији општине Врњачка Бања 2008. СО Врњачка Бања ЈЛС ЈЛС Документ је основ за доношење Годишњег оперативног плана  одбране од поплава за који се ради квартално извештавање
План за проглашење ерозионих подручја на територији општине Врњачка Бања 2008. СО Врњачка Бања ЈЛС ЈЛС Документ је основ за доношење Годишњег плана  ерозивних подручја за који се ради квартално извештавање
Локални еколошки акциони план општине Врњачка Бања 2010. СО Врњачка Бања Sida ЈЛС

  Документи у процесу усвајања

Назив документа

Временски рок на који се документ  доноси Израду документа покренули Израду документа финанс. Тело задужено за праћење спровођења  документа

 

Годишњи извештаји о праћењу спровођења

 

 

Градови / општине покривени документом

 

Поч.

 

Крај

               

  Документи којима је истекао рок важења

Назив документа

Временски рок на који се документ  доноси Израду документа покренули Израду документа финанс. Тело задужено за праћење спровођења  документа

Годишњи извештаји о праћењу спровођења

Градови / општине покривени документом

Поч.

Крај

               

<

p style=”text-align: justify;”>ПРЕТХОДНА ВЕРЗИЈА

<

p style=”text-align: justify;”>АРХИВА