Elektronski registar strateških dokumenata postoji 
godina : meseci : dana : sati : minuta : sekundi
Formirano: 13. Februar 2015. u 13:23

Ažurirano: 12. Februar, 2021. u 12:10

Usvojeni i važeći dokumenti

 

 

Naziv dokumenta

Vremenski rok na koji se dokument  donosi Izradu dokumenta pokrenuli Izradu dokumenta finans. Telo zaduženo za praćenje sprovođenja  dokumenta Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Gradovi / opštine pokriveni dokumentom
Poč. Kraj
Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Vrnjačka Banja 2019. 2021. SO Vrnjačka Banja JLS JLS
JP
Ustanove
Vrnjačka Banja
Plan javnog zdravlja opštine Vrnjačka Banja 2019. 2029. SO Vrnjačka Banja JLS JLS
JP
Ustanove
Vrnjačka Banja
Stambena strategija opštine Vrnjačka Banja 2019. 2029. Opštinska stambena agencija JLS JLS
JP
Ustanove
Vrnjačka Banja
Program održivog razvoja turizma na planini Goč 2011. 2021. SO Vrnjačka Banja JLS JLS
JP
Ustanove
Vrnjačka Banja
Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji u opštini Vrnjačka Banja 2017. 2021. SO Vrnjačka Banja JLS JLS
JP
Ustanove
Vrnjačka Banja
Program razvoja turizma 2012. 2022. SO Vrnjačka Banja USAID Čačak
Kraljevo
Vrnjačka Banja
Raška
Gornji Milanovac
Strategija održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013. 2023. SO Vrnjačka Banja JLS JLS
JP
Ustanove
2015. Vrnjačka Banja
Akcioni plan SOR 2013. 2023. SO Vrnjačka Banja JLS JLS
JP
Ustanove
2015. Vrnjačka Banja
Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2014. 2024. SO Vrnjačka BanjaSavet za polj. JLS JLS
JP
Vrnjačka Banja
Lokalni akcioni plan za zapošljavanje (godišnji) 2020. 2020. LSZ JLS JLS
JP
Ustanove
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Vrnjačka Banja

  Dokumenti kojima je istekao rok važenja

Naziv dokumenta

Vremenski rok na koji se dokument  donosi Izradu dokumenta pokrenuli Izradu dokumenta finans. Telo zaduženo za praćenje sprovođenja  dokumenta

Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja

Gradovi / opštine pokriveni dokumentom

Poč.

Kraj

Lokalni akcioni plan za mlade 2015. 2019. KZM JLS JLS
JP
Ustanove
 – Vrnjačka Banja
Stambena strategija opštine Vrnjačka Banja 2013. 2018. Opštinska stambena agencija JLS JLS
JP
Ustanove
Vrnjačka Banja
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Vrnjačka Banja za 2016. godinu 2016. 2016. SO Vrnjačka Banja JLS JLS
JP
Vrnjačka Banja
Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine vrnjačka banja za 2016. 2016. 2016. SO Vrnjačka Banja JLS JLS Vrnjačka Banja
Plan odbrane od bujičnih poplava na teritoriji opštine Vrnjačka Banja 2008. SO Vrnjačka Banja JLS JLS Dokument je osnov za donošenje Godišnjeg operativnog plana  odbrane od poplava za koji se radi kvartalno izveštavanje Vrnjačka Banja
Plan za proglašenje erozionih područja na teritoriji opštine Vrnjačka Banja 2008. SO Vrnjačka Banja JLS JLS Dokument je osnov za donošenje Godišnjeg plana  erozivnih područja za koji se radi kvartalno izveštavanje Vrnjačka Banja
Lokalni ekološki akcioni plan opštine Vrnjačka Banja 2010. SO Vrnjačka Banja Sida JLS Vrnjačka Banja

 

PRETHODNA VERZIJA

 

ARHIVA