Електронски регистар пројеката постоји 
година : месеци : дана : сати : минута : секунди
Формирано: 9. Фебруар 2015. у 13:59

Ажурирано: 29. Јануар, 2019. у 08:27

ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ У ПРИПРЕМИ

Р.бр. Пројекат Временски оквир Буџет
57. Унапређивање инфраструктурне комуникације у индустријској зони и зони изворишта и хотела у централном делу Врњачке Бање (УСКО) (2017.) 21.031.680,00
56. Тунел испод Црквеног брда – израда пројектно техничке документације (2017.) 5.282.400,00
55. ЈПП за јавну расвету (2015.) 222.000.000,00
54. Фотонапонске електране (2014.) 69.950.000,00*
53. Сакупљање и одвођење отпадних вода са територије општине Врњачка Бања (2007.) 2.704.995.612,33
52. Национални одбојкашки тренинг центар (2016.) 926.367.120,00
3.969.749.696,33

ПРОЈЕКТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ

Р.бр.  Пројекат Временски оквир  Буџет
51. План детаљне регулације “Грачац – Ромско насеље” (2018.) 1.192.500,00
50. Инвестиционо одржавање објеката Фудбалски терен „Ц“ у
Врњачкој Бањи
(2018.) 20.122.884,00
49. “Градови у фокусу 2018” – Замак културе, библиотека и скулптуре (2018.) 12.338.115,60
48. Изградња фискултурне сале у ОШ “Бане Миленковић”, Ново Село – II фаза (2017.) 45.151.453,80
47. Уређење некатегорисаних путева и отресишта (2017.) 4.988.232,00
46. Уређење дела Чајкиног брда I фаза и уређење лавиринта (2017.) 28.000.000,00
45. Изградња Националног ватерполо тренажног центра (2016.) 150.590.757,68
44. Доградња Гимназије и Угоститељско туристичке школе (2013.) 129.561.210,48
549.045.527,26

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

Р.бр. Пројекат Временски оквир Буџет
43. Уређење Врњачке променаде 2018.(2018.) 65.532.402,00
42. Јавни рад “Припрема јавних површина за јубилеј Врњачке Бање: 150. година организованог бављења туризмом” (4 месеца, 18 лица, 18.000,00) 2018.(2018.) 2.427.675,12
41. Унапређење капацитета ОШ „Младост“, Врњци за одржавање наставних и ваннаставних активности 2018.(2017.) 21.835.128,96
40. „Кључ у руке“ – Регионални програм стамбеног збрињавања / Стамбени програм у Републици Србији 2018.(2015.) 11.880.000,00
39. Уређење некатегорисаних путева и отресишта 2017.(2017.) 4.988.232,00
38. Јавни рад XIV “Подршка архивским процесима и ажурирању релевантних база података” (3 месецa, 5 лица, 18.000,00 дин.) 2017.(2017.) 477.000,00
37. Унапређивање инфраструктурне комуникације у зони изворишта и хотела у централном делу Врњачке Бање 2017.(2017.) 16.626.000,00
36. Јавни рад XIII “e-пословна мрежа” (3 месецa, 13 лица, 18.000,00 дин.) 2017.(2017.) 1.240.200,00
35. Јавни рад XII “Одржавање и заштита животне средине и природе на територији општине Врњачка Бања” (3 месецa, 46 лица, 18.000,00 дин.) 2017.(2017.) 4.388.400,00
34. Јавни рад XI “Ажурирање базе података о категорисаним угоститељским објектима на територији општине Врњачка Бања” (5 месеци, 8 лица, 28.000,00 дин.) 2017.(2017.) 1.956.000,00
33. Јавни рад X “Унапређење аналитичке основе о друштвено-економском положају ромске деце на територији општине Врњачка Бања” (5 месеци, 6 лица, 25.000,00 дин.) 2017.(2017.) 1.320.000,00
32. Јавни рад IX “Ажурирање базе података о непокретностима на територији општине Врњачка Бања” (6 месеци, 6 лица, 35.000,00 дин.) 2017.(2017.) 2.183.400,00
31. Јавни рад VIII “Стварање услова за побољшање квалитета шума Гоча” (3 месеца, 18 лица, 18.000,00 дин.) 2017.(2017.) 1.778.790,06
30. Јавни рад VII “Подршка процесу унапређења локалног пословног окружења” (3 месеца, 8 лица, 28.000,00 дин.) 2017.(2017.) 1.178.225,28
29. Јавни рад VI “Ажурирање аналитичке основе од значаја за локалну пореску администрацију” (3 месеца, 8 лица, 18.000,00 дин.) 2017.(2017.) 2.711.006,76
28. Јавни рад V “Унапређење туристичких потенцијала кроз ефикасније одржавање јавних површина” (4 месеца, 15 лица, 18.000,00) 2017.(2017.) 1.966.433,40
27. Јавни рад IV „Ажурирање базе података запослених и незапослених Рома на територији Општине Врњачка Бања“ (6 месеци, 3 лица, 25.000,00) 2017.(2017.) 791.100,00
26. Јавни рад III “Попис нелегално изграђених објеката на територији општине Врњачка Бања” (3 месеца, 30 лица, 18.000,00) 2017.(2017.) 2.493.000,00
25. Јавни рад II “Унапређење аналитичке основе за подршку локалној пословној заједници и привлачењу инвеститора” (3 месеца, 7 лица, 28.000,00) 2017.(2017.) 928.200,00
24. Јавни рад I “Подршка спровођењу поступка озакоњења на територији општине Врњачка Бања” (6 месеци, 6 лица, 35.000,00) 2017.(2017.) 2.187.000,00
23. Реконструкција и адапрација објекта Летње позорнице 2017.(2015.) 24.746.636,00
22. Балон хала у Отроцима 2017.(2015.) 19.135.088,74
21. Јавни рад “Унапређење локалног пословног окружења” 2016.(2016.) 1.495.530,00
20. Јавни рад “Промоција спорта као начинa живота” 2016.(2016.) 141.000,00
19. Јавни рад “Ажурирање база података о непокретностима на територији општине Врњачка Бања” 2016.(2016.) 1.839.600,00
18. Јавни рад “Ажурирање база података од значаја за локални економски развој” 2016.(2016.) 1.741.800,00
17. Јавни рад “Припрема јавних површина за предстојећу туристичку сезону” 2016.(2016.) 1.678.241,76
16. Јавни рад “Уређење јавних површина и одржавање и обнављање јавне инфраструктуре и попис непокретности на територији општине Врњачка Бања” 2016.(2016.)  4.346.240,00
15. Израда Плана генералне регулације општине Врњачка Бања 2016.(2013.)
14. Јавни рад “Уређење јавних површина и одржавање и обнављање јавне инфраструктуре” 2015.(2015.) 2.057.859,54
13. Јавни рад “Уређење јавних површина и одржавање  и обнављање јавне инфраструктуре” 2015.(2015.) 1.563.973,22
12. Изградња фонтане на кружном току у Врњачкој Бањи 2015.(2015.) 1.218.007,46
11. Уређење бањског парка 2015.(2015.) 14.996.308,00
10. Јавни рад “BFC SEE програм – Ажурирање база података од значаја за повољно пословно окружење” 2015.(2014.)  1.244.369,31
9. Реконструкција Београдске улице 2014.(2013.) 16.327.992,00
8. Инвестиционо одржавање домова културе у МЗ Подунавци и МЗ Руђинци 2014.(2013.) 3.115.260,00
7. Инвестиционо одржавање путева у МЗ Вукушица 2014.(2013.) 3.200.000,00
6. Јавни рад “е – пословна мрежа” 2014.(2013.) 1.528.568,00
5. Изградња фискултурне сале у ОШ “Младост”, Врњци 2011.(2010.) 34.220.000,00
116.313.504,79

НЕЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА

Р.бр. Пројекат Временски оквир Буџет
4. Hello Neighbour 2011. 45.040.000,00*
3. Изградња фискултурне сале у ОШ “Бранко Радичевић”, Вранеши 2011. 21.625.211,00
2. Изградња фискултурне сале у ОШ “Бане Миленковић”, Ново Село 2011. 48.378.938,00
1. Изградња и опремање рециклажног центра 2011. 2.500.000,00
117.544.149,00
   
УКУПНО 4.752.652.877,38

*

КУРСНА ЛИСТА БР.165
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 29.08.2016. ГОДИНЕ
ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ОЗНАКА ВАЛУТЕ ВАЖИ ЗА СРЕДЊИ КУРС
978 ЕМУ EUR 1 123,3661