Integrisana baza projekata postoji 
godina : meseci : dana : sati : minuta : sekundi
Formirano: 9. Februar 2015. u 13:59

Ažurirano: 17. Avgust, 2021. u 08:10

 


 

PRETHODNA VERZIJA

INTEGRISANA BAZA PROJEKATA

ULAZ


(u skladu sa Uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata („Sl. glasnik RS”, broj 63/2017)

PROJEKTNI PREDLOZI U PRIPREMI

R.br. Projekat Vremenski okvir Budžet
57. Unapređivanje infrastrukturne komunikacije u industrijskoj zoni i zoni izvorišta i hotela u centralnom delu Vrnjačke Banje (USKO) (2017.) 21.031.680,00
56. Tunel ispod Crkvenog brda – izrada projektno tehničke dokumentacije (2017.) 5.282.400,00
55. JPP za javnu rasvetu (2015.) 222.000.000,00
54. Fotonaponske elektrane (2014.) 69.950.000,00*
53. Sakupljanje i odvođenje otpadnih voda sa teritorije opštine Vrnjačka Banja (2007.) 2.704.995.612,33
52. Nacionalni odbojkaški trening centar (2016.) 926.367.120,00
3.949.626.812,33

PROJEKTI U REALIZACIJI

R.br.  Projekat Vremenski okvir  Budžet
59. Inovacioni razvojni centar (IRC) (2020.) 37.624.059,94
58. Populaciona politika 2020 (2020.) 5.458.000,00
57. Adaptacija objekta Doma zdravlja “Dr. Nikola Džamić” 2. faza (2020.) 166.380.059,84
56. Populaciona politika 2019. (2019.) 17.905.180,00
55. Dogradnja Gimnazije i Ugostiteljsko turističke škole (2013.) 129.561.210,48
476.802.242,59

REALIZOVANI PROJEKTI

R.br. Projekat Vremenski okvir Budžet
54. Uređenje pešačkih staza od Mosta ljubavi do Biblioteke 2020. 31.966.560,00
53. Pošumljavanje Golog brda (2019.-2020.) 4.008.293,00
52. Izgradnja mosta kod Pršića kod Crkve na nekategorisanom putu preko Gračačke reke u selu Gračac (2019.-2020.) 6.441.404,76
51. Uređenje dela Čajkinog brda II faza (2018.-2019.) 35.254.909,11
50. Plan detaljne regulacije “Gračac – Romsko naselje” (2018.-2019.) 1.192.500,00
49. Investiciono održavanje objekata Fudbalski teren „C“ u Vrnjačkoj Banji (2018.-2019.) 20.122.884,00
48. “Gradovi u fokusu 2018” – Zamak kulture, biblioteka i skulpture (2018.-2019.) 12.338.115,60
47. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ “Bane Milenković”, Novo Selo – II faza (2017.-2019.) 45.151.453,80
46. Uređenje nekategorisanih puteva i otresišta (2017.-2018.) 4.988.232,00
45. Uređenje dela Čajkinog brda I faza (2017.-2019.) 28.000.000,00
44. Izgradnja Nacionalnog vaterpolo trenažnog centra 1. faza (2016.) 150.590.757,68
43. Uređenje Vrnjačke promenade 2018.(2018.) 65.532.402,00
42. Javni rad “Priprema javnih površina za jubilej Vrnjačke Banje: 150. godina organizovanog bavljenja turizmom” (4 meseca, 18 lica, 18.000,00) 2018.(2018.) 2.427.675,12
41. Unapređenje kapaciteta OŠ „Mladost“, Vrnjci za održavanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti 2018.(2017.) 21.835.128,96
40. „Ključ u ruke“ – Regionalni program stambenog zbrinjavanja / Stambeni program u Republici Srbiji 2018.(2015.) 11.880.000,00
39. Uređenje nekategorisanih puteva i otresišta 2017.(2017.) 4.988.232,00
38. Javni rad XIV “Podrška arhivskim procesima i ažuriranju relevantnih baza podataka” (3 meseca, 5 lica, 18.000,00 din.) 2017.(2017.) 477.000,00
37. Unapređivanje infrastrukturne komunikacije u zoni izvorišta i hotela u centralnom delu Vrnjačke Banje 2017.(2017.) 16.626.000,00
36. Javni rad XIII “e-poslovna mreža” (3 meseca, 13 lica, 18.000,00 din.) 2017.(2017.) 1.240.200,00
35. Javni rad XII “Održavanje i zaštita životne sredine i prirode na teritoriji opštine Vrnjačka Banja” (3 meseca, 46 lica, 18.000,00 din.) 2017.(2017.) 4.388.400,00
34. Javni rad XI “Ažuriranje baze podataka o kategorisanim ugostiteljskim objektima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja” (5 meseci, 8 lica, 28.000,00 din.) 2017.(2017.) 1.956.000,00
33. Javni rad X “Unapređenje analitičke osnove o društveno-ekonomskom položaju romske dece na teritoriji opštine Vrnjačka Banja” (5 meseci, 6 lica, 25.000,00 din.) 2017.(2017.) 1.320.000,00
32. Javni rad IX “Ažuriranje baze podataka o nepokretnostima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja” (6 meseci, 6 lica, 35.000,00 din.) 2017.(2017.) 2.183.400,00
31. Javni rad VIII “Stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta šuma Goča” (3 meseca, 18 lica, 18.000,00 din.) 2017.(2017.) 1.778.790,06
30. Javni rad VII “Podrška procesu unapređenja lokalnog poslovnog okruženja” (3 meseca, 8 lica, 28.000,00 din.) 2017.(2017.) 1.178.225,28
29. Javni rad VI “Ažuriranje analitičke osnove od značaja za lokalnu poresku administraciju” (3 meseca, 8 lica, 18.000,00 din.) 2017.(2017.) 2.711.006,76
28. Javni rad V “Unapređenje turističkih potencijala kroz efikasnije održavanje javnih površina” (4 meseca, 15 lica, 18.000,00) 2017.(2017.) 1.966.433,40
27. Javni rad IV „Ažuriranje baze podataka zaposlenih i nezaposlenih Roma na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja“ (6 meseci, 3 lica, 25.000,00) 2017.(2017.) 791.100,00
26. Javni rad III “Popis nelegalno izgrađenih objekata na teritoriji opštine Vrnjačka Banja” (3 meseca, 30 lica, 18.000,00) 2017.(2017.) 2.493.000,00
25. Javni rad II “Unapređenje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenju investitora” (3 meseca, 7 lica, 28.000,00) 2017.(2017.) 928.200,00
24. Javni rad I “Podrška sprovođenju postupka ozakonjenja na teritoriji opštine Vrnjačka Banja” (6 meseci, 6 lica, 35.000,00) 2017.(2017.) 2.187.000,00
23. Rekonstrukcija i adapracija objekta Letnje pozornice 2017.(2015.) 24.746.636,00
22. Balon hala u Otrocima 2017.(2015.) 19.135.088,74
21. Javni rad “Unapređenje lokalnog poslovnog okruženja” 2016.(2016.) 1.495.530,00
20. Javni rad “Promocija sporta kao načina života” 2016.(2016.) 141.000,00
19. Javni rad “Ažuriranje baza podataka o nepokretnostima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja” 2016.(2016.) 1.839.600,00
18. Javni rad “Ažuriranje baza podataka od značaja za lokalni ekonomski razvoj” 2016.(2016.) 1.741.800,00
17. Javni rad “Priprema javnih površina za predstojeću turističku sezonu” 2016.(2016.) 1.678.241,76
16. Javni rad “Uređenje javnih površina i održavanje i obnavljanje javne infrastrukture i popis nepokretnosti na teritoriji opštine Vrnjačka Banja” 2016.(2016.)  4.346.240,00
15. Izrada Plana generalne regulacije opštine Vrnjačka Banja 2016.(2013.)
14. Javni rad “Uređenje javnih površina i održavanje i obnavljanje javne infrastrukture” 2015.(2015.) 2.057.859,54
13. Javni rad “Uređenje javnih površina i održavanje  i obnavljanje javne infrastrukture” 2015.(2015.) 1.563.973,22
12. Izgradnja fontane na kružnom toku u Vrnjačkoj Banji 2015.(2015.) 1.218.007,46
11. Uređenje banjskog parka 2015.(2015.) 14.996.308,00
10. Javni rad “BFC SEE program – Ažuriranje baza podataka od značaja za povoljno poslovno okruženje” 2015.(2014.)  1.244.369,31
9. Rekonstrukcija Beogradske ulice 2014.(2013.) 16.327.992,00
8. Investiciono održavanje domova kulture u MZ Podunavci i MZ Ruđinci 2014.(2013.) 3.115.260,00
7. Investiciono održavanje puteva u MZ Vukušica 2014.(2013.) 3.200.000,00
6. Javni rad “e – poslovna mreža” 2014.(2013.) 1.528.568,00
5. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ “Mladost”, Vrnjci 2011.(2010.) 34.220.000,00
434.075.425,29

PROJEKTI IZ PRETHODNOG PERIODA

R.br. Projekat Vremenski okvir Budžet
4. Hello Neighbour 2011. 45.040.000,00
3. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ “Branko Radičević”, Vraneši 2011. 21.625.211,00
2. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ “Bane Milenković”, Novo Selo 2011. 48.378.938,00
1. Izgradnja i opremanje reciklažnog centra 2011. 2.500.000,00
117.544.149,00
   
UKUPNO 4.978.048.629,21