Utorak, 7. Maj, 2019. godine|14:28|Datum poslednjeg ažuriranja


JAVNA PREDUZEĆA


NAZIV

ADRESA

TELEFON

E-POŠTA

INTERNET


JP „Beli izvor“ Žike Valjarevića br. 1 036/611-042 info@beliizvor.rs http://beliizvor.rs/

JP „Borjak“ Žike Valjarevića br. 1 036/616-080 jpborjak@mts.rs

JP „Šume – Goč“ Žike Valjarevića br. 1 036/611-041 jpsumegoc@gmail.com http://www.jpsumegoc.rs

JKP „Banjsko zelenilo i čistoća“ Žike Valjarevića br. 1 036/515-0140 jkpbanjskozeleniloicistoca@gmail.com

JP „Belimarkovac“ Žike Valjarevića br. 1 036/ 611-051 info@belimarkovac.co.rs http://www.belimarkovac.co.rs/

Opštinska stambena agencija Vojvođanska 3-5 036/612-628 direkcijavb@mts.rs

JP „Novi Autoprevoz“ Vojvođanska 3 036/612-550 office@noviautoprevoz.rs http://www.noviautoprevoz.rs/

„Vrući izvori“ d.o.o. Gračac br. 4 036/5467-042 vruciizvori@gmail.com

USTANOVE


 NAZIV

 ADRESA

 TELEFON

 E-POŠTA

 INTERNET


Turistička organizacija Vrnjačka br.6/2  036/611-106 office@vrnjackabanja.co.rs http://www.vrnjackabanja.co.rs

 Sportski centar Vojvođanska bb  036/622-336  sportskicentarvb@gmail.com  http://www.scvrnjackabanja.rs/

 Kulturni centar Vrnjačka b.b.  036/611-152  kulturnicentar.vb@gmail.com

 Centar za socijalni rad Žike Valjarevića br. 1  036/611-120 vrnjackabanja.csr@minrzs.gov.rs  http://www.csrvrnjackabanja.org.rs/
Radost Heroja Čajke br.20 036/611-344 decjivrticradost@open.telekom.rs http://www.puradost.edu.rs/
Narodna biblioteka “Dr Dušan Radić” Vrnjačka b.b. 036/616-310 info@vrnjackabiblioteka.org.rs http://www.vrnjackabiblioteka.org.rs/