Icon
Zakon o zaštiti životne sredine
Icon
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
Icon
Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
Icon
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
Icon
Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu
Icon
Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Icon
Strategija za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija
Icon
Praktikum o pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.