Среда, 10. Мај, 2017.|15:38| Датум последњег ажурирања

Локални савет за запошљавање (ЛСЗ) је саветодавни орган и основан је са циљем да прати економску и друштвену ситуацију на локалном нивоу и иницира мере, даје мишљења и препоруке у погледу интервенција и програма органа локалне самоуправе у циљу смањења незапослености, помоћи потенцијалним вишковима запослених, организовања јавних радова и радном ангажовању незапослених у извођењу јавних радова, развоју људских ресурса, у смислу образовања и обучавања, подржци развоју малих и средњих предузећа и другим питањима од интереса за запошљавање.

ЛСЗ пружа помоћ локалној самоуправи у креирању политике запошљавања, припремању и спровођењу стратегије запошљавања, припремању и имплементацији програма за запошљавање. Поред напред наведеног, ЛСЗ такође даје мишљење о развојном плану запошљавања, као и о програму активних мера запошљавања на локалном нивоу.

ОБУКЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Обука за започињане сопственог посла
Обука за активно тражење посла
Обука за потребе тржишта рада
 

Оснивачка акта

Icon
Решење о именовању чланова ЛСЗ
Icon
Одлука о оснивању ЛСЗ

  Годишњи локални акциони планови запошљавања

  Icon
  ЛАПЗ 2014
  Icon
  ЛАПЗ 2015
  Icon
  ЛАПЗ 2016
   Дневни ред и материјал предстојеће седнице (у припреми)
   1. 

   Седнице Локалног савета за запошљавање

   Icon
   2018-05-21 Материјал са седнице
   Icon
   2018-01-23 Материјал са седнице
   Icon
   2017-10-17 Материјал са седнице
   Icon
   2017-10-09 Материјал са седнице
   Icon
   2017-09-22 Материјал са седнице
   Icon
   2017-09-01 Материјал са седнице
   Icon
   2017-08-17 Материјал са седнице
   Icon
   2017-07-05 Материјал са седнице
   Icon
   2017-05-26 материјал са седнице

   КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

   Како бисмо изашли у сусрет, предвидели смо консултације у просторијама Одсека за локални економски развој и инвестиције. Консултације су предвиђене како бисмо пружили неопходне информације везане за Локални акциони план запошљавања. Ради ефикаснијег распореда Вашег времена можете употребити наше контакте и заказати време које Вама одговара, како бисмо најбоље искористили предвиђено време:

   Одсек за локални економски развој и инвестиције се налази у канцеларији бр. 48.  Можете нас контактирати путем телефона на 036/601-262, или путем електронске поште  ler@vrnjcispa.biz.