Četvrtak, 20. Oktobar, 2016.|08:26|Datum poslednjeg ažuriranja

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je 22.03.2016. godine javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2016. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar tekuće godine.

Uz stručnu podršku LER-a podnete su aplikacije za sledeće projekte:

APLICIRANI PROJEKTI
R. br. Aplikant Naziv projekta Vrednost (din.)
1. “Direkcija za planiranje i izgradnju” JP opštine Vrnjačka Banja Izgradnja vodopada i rekonstrukcija dela parka na Crkvenom brdu u Vrnjačkoj Banji 18.270.000,00
2. Ustanova “Sportski centar”, Vrnjačka Banja Rekonstrukcija i adaptacija kompleksa ”Olimpijski bazen” u   Vrnjačkoj Banji, I faza 40.000.000,00
3.  Ustanova “Kulturni centar”, Vrnjačka Banja Adaptacija i rekonstrukcija objekta letnje pozornice u Vrnjačkoj Banji, III faza 8.000.000,00
UKUPNO: 66.270.000,00

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je Opštini Vrnjačka Banja odobrilo sledeće projekte:

ODOBRENI PROJEKTI
R. br. Aplikant Naziv projekta Vrednost (din.)
1. Ustanova “Kulturni centar”, Vrnjačka Banja Adaptacija i rekonstrukcija objekta letnje pozornice u Vrnjačkoj Banji, III faza 8.000.000,00
UKUPNO: 8.000.000,00