Ponedeljak, 18. Jul, 2016.|14:23|Datum poslednjeg ažuriranja

Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo javne pozive za godišnje programe-projekte u oblasti sporta kroz učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata na području Republike Srbije i za završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi započeto“. Krajnji rok za podnošenje prijava – aplikacionih formulara sa pratećom dokumentacijom bio je 01.08.2016. godine.

OŠ “Mladost“ Vrnjci je u saradnji sa Odsekom za lokalni ekonomski razvoj ispred Opštine Vrnjačka Banja je na ovom konkursu aplicirala sa sledećim projektima:

R.br. Nosilac Objekat Javni poziv Iznos
3.  OŠ “Mladost“ Vrnjci Aneks saleKp.br.2832 „Završi započeto“ 15.360.000,00
UKUPNO: 15.360.000,00