Петак, 13. Мај 2016.|09:06| Датум последњег ажурирања

Министарства
 • Министарство привреде

Адреса: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд
Кабинет: 011/3642-705
www.privreda.gov.rs

 • Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Адреса: Немањина 11, Београд
Телефон: 011/3614-621
Web: www.minrzs.gov.rs

 • Министарствo трговине, туризма и телекомуникацијa

Булевар Михаила Пупина 2, Београд
Тел: 011/361-6536
е-маил: sekretar@mtt.gov.rs
www.mtt.gov.rs

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Телефон централе: 011/3613-734
е-mail: kabinet@mpn.gov.rs
www.mpn.gov.rs

 • Министарство рударства и енергетике

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Тел. централа министарства
Тел: 011/3346755
E-mail: kabinet@mre.gov.rs
Служба за односе с јавношћу
E-mail: pr.kabinet@mre.gov.rs

 • Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Булевар Михаила Пупина 2, Београд
Тел: 011/361-6536
е-маил: sekretar@mtt.gov.rs
www.mtt.gov.rs

Фондови
 • Фонд за развој Републике Србије

Адреса: Булевар Немањића 14а, 18000 Ниш, Србија
Телефон: 018 41 50 199, 018 41 50 200
E-mail: office@fondzarazvoj.rs
Web: www.fondzarazvoj.gov.rs 

 • Фонд за иновациону делатност

Адреса: Макензијева 24, VI sprat, Београд
Телефон: 011 6555 696
E-mail: office@inovacionifond.rs
Web: www.inovacionifond.rs 

Агенције
 • Национална служба за запошљавање (НСЗ)

Адреса: Дирекција, Светозара Марковића 37, 34000 Крагујевац
Телефон: 034 50 55 00
Позивни центар НСЗ: 0800 300 301
Радно време Позивног центра је радним данима од 8 – 16 часова.

Web: www.nsz.gov.rs

 • Агенција за осигурање и финансирање извоза (АОФИ)

Седиште: Николе Пашића 30, 31000 Ужице
Телефон: 031 521 561
Факс: 031 522 775

Филијала, Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070 Београд
Телефон: 011 2205 750
Факс: 011 311 02 14
Email: office@aofi.rs
Web: www.aofi.rs

 • Развојна агенција Србије (РАС)

Адреса: Ресавска 13-15, Београд
Телефон: 011 3398 510
Електронска адреса: office@ras.gov.rs
web: Razvojna agencija Srbije

Акредитоване регионалне развојне агенције

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ „RARIS“
Адреса: Трг Ослобођења бб, Зајечар
Телефон: 019/426-376, 019/426-377
E-mail: office@raris.org
www.raris.org

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ „БАНАТ“
Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин
Телефон: 023/510-567, 023/561-064
E-mail: office@rcrbanat.rs
www.banat.rs

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЈАБЛАНИЧКОГ И ПЧИЊСКОГ ОКРУГА  
Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац
Телефон: 016/233-440
E-mail: info@centarzarazvoj.org
www.centarzarazvoj.org

РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ РАШКОГ И МОРАВИЧКОГ ОКРУГА 
Адреса: Цара Душана 77, Краљево
Телефон: 036/397-777
E-mail: office@kv-rda.org
www.kv-rda.org

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА „ЈУГ“
Адреса: Обреновићева 38/I, Ниш
Телефон: 018/515-447, 018/522-659
E-mail: info@ora-jug.rs
www.rra-jug.rs

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА „ЗЛАТИБОР“
Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице
Телефон: 031/523-065, 031/510-098
E-mail: office@rrazlatibor.co.rs
www.rrazlatibor.co.rs

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА 
Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад
Телефон: 021/557-781
E-mail: office@rda-backa.rs
www.rda-backa.rs

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРЕМ 
Адреса: Главна 172, Рума
Телефон: 022/470-910
E-mail: info@rrasrem.rs
www.rrasrem.rs

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА САНЏАК – СЕДА
Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 317-551
E-mail: office@seda.org.rs
www.seda.org.rs

РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА 
Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац
Телефон: 034/302-701; 302-702
E-mail: officekg@redasp.rs
www.redasp.rs

РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ БЕОГРАД 
Адреса: Топличин венац 11/4, Београд
Телефон: 011/2186-730
E-mail: office@rrabeograd.rs
www.rrabeograd.rs

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПАНОНРЕГ
Адреса: Цара Јована Ненада 15, Суботица
Телефон: 024/554-107
E-mail: office@panonreg.rs
www.panonreg.rs

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БРАНИЧЕВО-ПОДУНАВЉЕ
Адреса: Стари корзо 30/3
Телефон:012/510-824
E-mail: office@rra-bp.rs
www.rra-bp.rs

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОДРИЊА, ПОДГОРИНЕ И РАЂЕВИНЕ
Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница
Телефон: 015/876-096
E-mail: office@rrappr.rs
www.rrappr.rs 

Коморе и удружења
 • Привредна комора Србије (ПКС)
 • Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД)

Адреса: Зетска 4а/2, 11 000 Београд
Телефон: +381 11 334 7634, +381 11 334 9899
Факс: +381 11 334 7614
Е-mail: naled@naled-serbia.org
Web: www.naled-serbia.org

 • Удружење ENECA

ENECA је локална организација са седиштем у Нишу основан 2005. године. Од свог оснивања ENECA је активна на пољу социо-економског развоја, при чему је кроз програме директне помоћи подршку добило преко 1.000 малих бизниса у опреми, пословним и стручним обукама, директном праћењу и саветовању.
Уз финансијску подршку компаније Филип Морис, 2009. године покренут је програм „Покрени се за посао!“.
Више информација о Удружењу грађана ENECA на: www.eneca.org.rs.

 • Траг фондација

Адреса: Ђевђелијска 19, Београд
Тел/Факс: +381 11 78 39 467

www.tragfondacija.org

 • Удружење пословних жена Србије

Волгина 15, Београд
Телефон: +381 11 6776 801
E-mail: upz.office@pupin.rs
www.poslovnezene.org.rs

 • Фондација „Ана и Владе Дивац“

Адреса: Илије Гарашанина 53а/7, 11120 Београд
Телефони: +381 11 3341755
hod@divac.com
www.fondacijadivac.org

 • In Centar

Адреса: Цара Лазара 5-7, Стари град 11000 Београд
Тел/Фаx: +381 11 3281 209
Mail: office@incentar.org
http://incentar.org/

Међународне институције и организације
 • Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Адреса: Учитељска 52, 11000 Београд
Телефон: +381 11 30 46 340, 30 46 341
Факс: +381 11 30 46 342
E-mail: helpbg@help-serbia.org.rs
Web: http://www.help-serbia.org.rs

 • Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)

Адреса: Шпанских бораца 3, 6 спрат, Нови Београд, Србија
Тел: +381 11 212 0529; +381 11 212 0530; +381 11 212 0531

Факс: +381 11 212 0534

ЕБРД у Србији.

 • Европска инвестициона банка (ЕИБ)

Адреса: Владимира Поповића 38-40, Београд
Телефон: 011 312 1756
Web: www.eib.org

Банке
 • Народна банка Србије

Адреса: Краља Петра 12, 11000 Београд
Телефон: 011 302 71 00
Информативни центар: 0800 111 110
E-mail: informativni.centar@nbs.rs
Web: www.nbs.rs

Осигуравајуће куће
 • Премија Плус

Премија Плус д.о.о.
Адреса: Краља Петра 32
Телефон: 011/20-28-463, 011/20-28-465
info@premijaplus.rs

 • ДДОР

Булевар Михајла Пупина, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/ 4886 000
Email: ddor@ddor.co.rs
Кориснички центар: 021/480-2222

www.ddor.rs

Завод
 • Завод за интелектуалну својину

Адреса: Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд
Телефон: 011 20 25 800
Факс: 011 311 23 77, 011 2629 483
E-mail: zis@zis.gov.rs
Web: www.zis.gov.rs

Програми и пројекти
 • Локални економски развој на Балкану (ЛЕДИБ)

Адреса: Страхињића бана бб, Бизнис центар Амбасадор, 4. спрат, 18000 Ниш
Телефон: 018 292 316
Факс: 018 41 00 157
Е-mail: nis@ledib.org
Web: www.ledib.org

 • Пројекат одрживог локалног развоја

Адреса: Косте Главинића 23a, 11000 Београд
Телефон: 011/41-41-180
Факс: 011/41-41-181
E-mail: info@lokalnirazvoj.rs

www.lokalnirazvoj.rs

 • Fruits & Berries програм

Koнтакт: 7. јули br. 22, 18000 Ниш, Србија
www.fb.org.rs

 Кластери
 • Аутомобилски кластер Србије– „AC SERBIA“

Директор: Игор Вијатов
Адреса: Дечанска 8/III, Београд
Телефон: 062/400-086
e mail:  office@acserbia.org.rs
www.acserbia.org.rs

 • РЕГИОНАЛНИ АУТОМОБИЛСКИ КЛАСТЕР ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

Матични број: 28025297
Законски заступник: Бранко Вељовић
Адреса: Др Зорана Ђинђића 10/IV, Крагујевац
Телефон: 034/334-432
e mail: autoclusterCS@rpk.kg.co.rs
Интернет адреса: www.raccs.rs

 • OPEKA BRICK

Област остваривања циљева: Област грађевинарства
Матични број: 28007736
Законски заступник: Драган Гроздановић
Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 52, Ниш
Телефон: 018/522-120
e mail:  info@opekabrick.com

 • ГРАЂЕВИНСКИ КЛАСТЕР ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА

Матични број: 28041721
Законски заступник: Јелена Бојовић
Адреса: Гружанска 17, Крагујевац
Телефон: 034/6100-410
e mail: agem.klaster@yahoo.com
Интернет адреса: www.gradjevinskiklaster.com

 • КЛАСТЕР ЗДРАВСТВЕНОГ, ВЕЛНЕС И СПА ТУРИЗМА СРБИЈЕ

Област остваривања циљева: Здравство, велнес и СПА туризам
Матични број: 28077777
Законски заступник: Наташа Ранитовић
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 35а, Београд
Телефон: 011/269-2460, 011/2692-746
e mail: velnes.klaster@gmail.com
Интернет адреса: wellnessklaster.rs, www.wellnessvodic.rs
Андроид апликација “Здравствени и велнес водич”