Lokacija: Fabrika gumenih proizvoda ”VITOJEVAC”

Opis lokacije: Nekadašnja fabrika gumenih proizvoda. Infrastrukturno opremljena, saobraćajno dobro povezana lokacija na periferiji gradskog područja.

Važeći urbanistički plan / planirana namena: GP Vrnjačke Banje 2005-2021 / zona industrije

Opšti podaci o lokaciji:

Katastarske parcele: 70/4, 76/1, 76/2 KO V. Banja

Tačna adresa lokacije: Kneza Miloša b.b.

Veličina zemljišta i objekata:

Ukupna površina zemljišta (m2): 5.204,00
Ukupna površina svih objekata (m2): 2.337,00

  • Objekat proizvodnja i uprava, neto površine 997 m2
  • Objekat uslužnih delatnosti, 30 m2
  • Objekat uslužnih delatnosti, 33 m2
  • Objekat fizičkog obezbeđenja, 11 m2
  • Objekat proizvodnja sa energetikom, 1.266 m2

Vlasništvo: privredno društvo u stečajnom postupku AD Vitojevac Vrnjačka Banja – u stečaju

Ortofoto snimak lokacije sa katastarskom podlogom:

Lokacija i šire okruženje:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.