Privredni  savet  opštine  Vrnjačka  Banja  osnovan je 25.01.2013. godine sa  ciljem  da  služi umrežavanju privrede i opštinskih institucija, uspostavljanju dvosmerne komunikacije  privrede  i lokalne samouprave, kako bi obe  strane  na jednakoj osnovi mogle da iskažu svoje potrebe, probleme, predloge i donose integrisane odluke.

Zadaci  Privrednog saveta su:

 • da učestvuje u izradi, prati donošenje i promene Strategija i planova privrednog razvoja;
 • da  učestvuje  u  donošenju  i  sprovođenju  planova  i  programa  lokalnog ekonomskog razvoja;
 • da  daje  inicijative  vezane  za  ekonomski  razvoj  i  mišljenje  o prioritetnim projektima lokalnog ekonomskog razvoja i planu kapitalnih investicija;
 • da prati aktivnosti na promovisanju privrednih potencijala opštine i učestvuje u njihovoj organizaciji;
 • da daje predloge za unapređelje rada opštinske uprave, javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač Opština, radi poboljšanja uslova za privređivanje na lokalnom nivou;
 • da predlaže izvršnim organima i zakonodavnom organu Opštine odluke
  ili  druga  akta  koja  utiču  na  poboljšanje  položaja  privrednih  subjekata  a naročito u delu koji se odnosi na programe podrške privredi i inoviranju mera politike javnih prihoda.

Pozivamo sve privrednike i preduzetnike da aktivno uzmu učešće u rad Privrednog saveta, da zajedničkim naporima dođemo do rešenja koja mogu doprineti dalji razvoj opštine Vrnjačka Banja. U prilogu su imena članova i njihovi kontakti kako bi brže došli do konkretnih informacija.


Osnivačka i radna akta


 

Predlog tačke dnevnog reda možete dostaviti Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj (Kancelarija 48) sledećim putem:

 • Dopisom preko opštinske pisarnice
 • Pozivom na broj 036/601-262
 • elektronski putem e-pošte: ler@vrnjcispa.biz

Sednice Privrednog saveta:

 Sednica Privrednog saveta od 12.06.2015.

2015-06-12 Zapisnik sa sednice PS.pdf

 Sednica Privrednog saveta od 27.03.2015.

2015-03-27 Zapisnik sa sednice PS.pdf

 Sednica Privrednog saveta od 24.12.2014.

2014-12-24 Zapisnik sa sednice PS.pdf

 Sednica Privrednog saveta od 25.08.2014.

2014-08-25 Zapisnik sa sednice PS.pdf

Sednica Privrednog saveta od 26.05.2014.

2014-05-26 Zapisnik sa sednice PS.pdf

Sednica Privrednog saveta od 20.02.2014.

2014-02-20 Zapisnik sa sednice PS.pdf

Sednica Privrednog saveta od 15.11.2013.

2013-11-15 Zapisnik sa sednice PS.pdf

Sednica Privrednog saveta od 20.08.2013.

2013-08-20 Zapisnik sa sednice PS.pdf

Sednica Privrednog saveta od 13.05.2013.

2013-05-13 Zapisnik sa sednice PS.pdf

Sednica Privrednog saveta od 22.02.2013.

2013-02-22 Zapisnik sa sednice PS.pdf

Rešenje o osnivanju Privrednog saveta od 23.01.2013.

Rešenje o formiranju Privrednog saveta.pdf


Konsultacije za privrednike i preduzetnike

Kako bismo izašli u susret našim privrednicima i preduzetnicima predvideli smo konsultacije u prostorijama Odseka za lokalni ekonomski razvoj i investicije. Konsultacije su predviđene kako bi privrednicima i preduzetnicima pružili neophodne informacije u oblasti rešavanja njihovih aktuelnih problema, a koji se odnose na paletu usluga koje nudi Opštinska uprava. Radi efikasnijeg rasporeda Vašeg vremena možete upotrebiti naše kontakte i zakazati vreme koje Vama odgovara, kako bismo najbolje iskoristili predviđeno vreme.