Privredna društva

Složiti prema: Naziv firmeAdresaMatični brojPIBAdresa e-pošte
Ruđinački put 193/a
Rezanje i obrada drveta
036 611 520
ABC – AUTO KOMERC
Kraljevačka bb
Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
036 611 807
AMICOPHARM D.O.O.
Beogradska 8/10, Tc Pijaca
Nespecijalizovana trgovina na veliko
http://www.amicopharm.com
036 622 645
ANA – BREND
Kraljevačka – Drvara 2
036 611 459
Banca Intesa AD
Milentija Popovića 7 b
Ostalo monetarno posredovanje
http://bancaintesa.rs
011 310 88 88; +381 (036) 611 014; +381 (036) 616 490
BARCINO TOURS
Beogradska 8
http://www.barcino.travel
036 618 160
BELI BOR Doo
Novo Selo 1191
036 632 220
Kneza Miloša 1
http://www.arsacity.ls.rs
036 622 822
BLUE TRAVEL
Kraljevačka 4
036 617 666
BOBAN COMERC
36216 Novo Selo 1179/A
036 632 100