ZANATPRES

ZANATPRES
Vraneši 271/a

51282353

2932
Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
100917801
036 54 66 100
063 77 58 910
Prodanović Aleksandar
Vlasnik – direktor
063 77 58 910
036 54 66 100
zanatpres@gmail.com

Proizvodnja izduvnih sistema za sve vrste vozila.

Pošaljite poruku korisniku

ZANATPRES