MEROP


MEROP
MEROP
Vrnjačka 42 a

17185110

5510
Hoteli i sličan smeštaj
100919681
036 5468 449
Nevena Antić
Menadžer
036 5468 449
cvetnikonaci@gmail.com

” Merop ” d.o.o. – ogranak ” cvetni konaci ” bavi se pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga smeštaja

Pošaljite poruku korisniku

MEROP